Helsinki lisää kotiin annettavan lomituksen tuntimäärää

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti lisätä omaishoitajille kotiin annettavan lomituksen tuntimäärää sekä parantaa neuvontaa ja ohjausta.

Teksti: Ari Liimatainen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esityksen kotiin annettavan lomituksen tuntimäärän lisäyksestä 12 tuntiin kahdesti tai kolmesti kuukaudessa. Aiemmin määrä oli kuusi tuntia.

Lautakunta päätti lisätä omaishoitajien terveys- ja hyvinvointikartoituksia parantamalla neuvontaa ja ohjausta. Etenkin iäkkäimpiä omaishoitajia opastetaan ja tuetaan sähköisen terveystarkastuksen tekemiseen ja ohjataan tarvittaessa myös henkilökohtaisiin terveyden ja hyvinvoinnin tarkastuksiin.

Lautakunta piti tärkeänä, että käytettävissä olevista tukipalveluista kerrotaan omaishoitajille suullisesti ja kirjallisesti omaishoitosopimusta tehtäessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi omaishoidon tuen tilannekatsauksen vuodelta 2018.

Apulaispormestari Sanna Vesikansan mukaan Helsinki todella panostaa omaishoitoon.

– Kotiin tulevan hoitajan palvelusetelin arvon nostaminen 12 tuntiin on tärkeä vaihtoehto ja apua jaksamiseen etenkin vammaisten lasten omaishoitoperheille.

Uutinen päivitetty 10.10. klo 8.14 Sanna Vesikansan Twitter-kommentilla.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!