Helsinki tarkistaa kotihoidon asiakaspariskuntien maksut

Helsinki tarkistaa kotihoidon asiakaspariskuntien kuukausimaksut, koska keväällä tehty laskutusmuutos nosti maksuja.

Teksti: Ari Liimatainen

Tarkistus koskee pariskuntia, joista molemmat puolisot saavat säännöllistä kotihoitoa. Uudet maksut tulevat voimaan syyskuun 2018 alusta. Kotihoitoa saavien pariskuntien yhteenlaskettu kuukausimaksu palautuu samalle tasolle kuin ennen kevään muutoksia, mikäli palvelun määrä ja tulot ovat pysyneet ennallaan.

Jatkossa säännöllistä kotihoitoa saaville pariskunnille lasketaan yhteinen kuukausimaksu. Maksuun vaikuttavat saadun palvelun määrä ja pariskunnan tulot. Kuukausimaksu jaetaan kahdeksi laskuksi. Molemmat puolisot saavat oman laskun saamansa palvelun määrän mukaan.

Kotihoidon asiakaspariskunnille annetaan tiedote muutoksesta ja kotihoidon henkilöstö kertoo asiasta heille vielä erikseen.

Liikaa perityt maksut hyvitetään

Helsingissä siirryttiin maaliskuussa 2018 käytäntöön, jossa asiakaspariskunnille tehtiin yhteisen laskun sijasta molemmille omat laskut. Vanha käytäntö koettiin jäykäksi esimerkiksi tilanteissa, joissa toinen puolisoista joutui sairaalaan. Myös moni asiakas toivoi laskutuskäytännön muutosta.

Muutoksen seurauksia ei selvitetty tarpeeksi etukäteen. Se johti osalla asiakaspariskunnista kotihoidon maksujen korotuksiin, vaikka tulot ja hoidon määrä pysyivät ennallaan.

Asiakaspariskunnille hyvitetään takautuvasti liikaa perityt kotihoidon maksut ajalta 1.3. – 31.8.2018. Hyvitykset maksetaan asiakkaille vuoden loppuun mennessä.

Helsingissä kotihoidon asiakaspariskuntia, joista molemmat puolisot saavat kotihoitoa, on hiukan alle 200. Keväällä tehdyn laskutuskäytännön muutoksen vuoksi noin 80 prosentilla asiakaspariskunnista kotihoidon maksut nousivat.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!