Kuumuus koettelee – Tee ilmoitus hoitolaitoksen yli 30 asteen lämpötilasta

Helteet koettelevat nyt hoitolaitosten asukkaita ja henkilökuntaa. Etenkin sydän- ja hengityselinsairauksista kärsivät vanhukset voivat olla jopa kuolemanvaarassa. – Tuntuu kuin olisin jättänyt hoidettavan kitumaan kuumuuteen, kertoo läheisensä Vantaalla lyhytaikaishoitoon vienyt omaishoitaja.

Teksti: Ari Liimatainen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kartoittanut tänä kesänä pitkittyneen hellejakson aiheuttamia terveysvaikutuksia terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköissä. Lähes puolet yksiköistä ilmoitti asukkaisiin ja potilaisiin kohdistuneen helteen aiheuttamia terveysongelmia. Osa ongelmista johti päivystyskäynteihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut hoitolaitoksille ohjeet helteen terveyshaittojen torjunnasta. Hoitolaitosten tulisi varautua helteisiin ennakoiden ja suunnitelmallisesti. Jos näin ei ole toimittu, henkilökunnan on yhtäkkiä vaikea saada aikaan hyvää ratkaisua, kun kuumuus alkaa piinata.

Lämpötila saa olla enintään 30 astetta

Lämpötila saa olla sairaaloissa ja vanhusten hoitokodeissa enintään 30 astetta. Tämän yli nousevasta lämpötilasta voi tehdä ilmoituksen kunnan terveys- tai terveydensuojelutarkastajalle. Päävastuu käytännön terveydensuojelun toteuttamisesta on kunnalla.

Kuumuuden aiheuttamia terveyshaittoja kannattaa selvittää ensin hoitolaitoksen johtajan kanssa. Jos haitan olemassaolosta tai korjaustarpeesta syntyy erimielisyyttä, ympäristöviranomainen voi ottaa asian käsittelyyn, tarkastaa tilat ja ottaa kantaa terveyshaitan olemassaoloon. Mikäli terveyshaitta todetaan, velvoitetaan vastuussa oleva taho poistamaan haitta kohtuullisessa ajassa.

Vantaan terveydensuojelutarkastajat

Vantaalla ympäristökeskus selvittää hoitolaitosten terveyshaittaepäilyjä. Ympäristöterveydenhuollon päivystysnumero on 09 8392 3126 (klo 9-15) ja sähköposti ymparistoterveys@vantaa.fi

Helsingin terveydensuojelu

Kaupungin ympäristöpalvelut valvoo Helsingissä terveydensuojeluviranomaisena, ettei julkisista tiloista aiheudu terveyshaittaa. Terveyshaittojen selvittämiseen liittyviä tarkastuksia tehdään myös käyttäjien ja asiakkaiden pyynnöstä. Neuvontaa saa puhelimitse ma, ke-to klo 9-12 ja ti 9-15, puh. 09 310 15000 ja sähköpostilla ymk@hel.fi

Aluehallintovirasto valvoo

Aluehallintoviraston (AVI) tehtävä on valvoa, että terveyspalvelujen laatua ja potilasturvallisuutta suunnitellaan, toteutetaan ja seurataan lakien ja asetusten mukaisesti.

Aluehallintovirasto antaa hallintoasioiden hoitamiseen liittyvää maksutonta neuvontaa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston puhelinvaihteen numero on 0295 016 000. Soittaminen maksaa asiakkaalle lankapuhelimesta paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran.

Näe, huomaa, kuule. Kiitos, että välität!