Lääkehoito on kumppanuutta

Lääkealan toimijoiden tavoitteena on kaikille turvallinen ja järkevä lääkehoito. Omaishoitajan näkökulma on tärkeä ottaa huomioon.

Teksti: Ari Liimatainen

Vuoden 2018 Lääkeinformaatiofoorumi tarkasteli lääkehoitoa erityisesti lääkkeen käyttäjän näkökulmasta. Omaishoitajien kokemukset olivat vahvasti esillä.

Omaishoidon kokemusasiantuntija Hannu Koivula selvensi foorumissa haasteita, joita omaishoitaja kohtaa vastatessaan lääkehoidosta kotona.

Omaishoitoperheen arjessa lääkehoito vaatii yksityiskohtaista ohjeistusta ammattilaisilta. Lisäksi lääkealan toimijoiden on huolehdittava, että omaishoitaja ymmärtää ohjeet varmasti oikein.

Maahanmuuttajien lääkitysturvallisuus huomioitava

Toimintaterapeutti Virve Viljanen HUSista kuvaili maahanmuuttajataustaisen asiakkaan toimintakyvyn vaikutusta lääkitysturvallisuuteen.

Yksilökeskeiset digitaaliset palvelut eivät toimi tilanteessa, joissa itsehoito ja kotona lääkitseminen ovat kulttuurisesti vieraita eikä vaivojen kuvailuun ole sanoja aina edes tulkin välityksellä. Pieni ryhmä maahanmuuttajista on kielitaidottomia tai luku- ja kirjoitustaidottomia ja heillä saattaa olla myös psyykkisiä traumoja.

Terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä on kertoa lääkehoitoon liittyvät seikat hyvin yksinkertaisesti ja konkreettisesti, esimerkiksi ”säännöllinen tarkoittaa sitä, että otat joka ikinen aamu herätessäsi yhden tabletin”. Kuvat, dosetit ja kalenterit toimivat apuvälineinä lääkehoidon konkretisoinnissa.

Lääkeinformaatioverkosto on lääkealan toimijoiden yhteinen kansallinen verkosto, jonka tavoitteena on lisätä sekä kansallista että kansainvälistä moniammatillista yhteistyötä luotettavan lääkeinformaation ja siihen liittyvien palveluiden tuottamisessa ja niiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Lääkeinformaatiofoorumi on vuosittain järjestettävä kaikille avoin moniammatillinen keskustelufoorumi.

Lue myös: Sirkka-Liisa Kivelä, Iäkkäiden turvallinen lääkehoito

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!