Omaishoidon palkkioita korotetaan 1,87 prosenttia

Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen takia.

Teksti: Ari Liimatainen

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2019 lukien 399,91 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 799,81 euroa kuukaudessa.

Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen.

Vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,87 prosentin korotusta vuoteen 2018 verrattuna. Hoitopalkkioiden korotus tehdään myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetussa laissa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!