Omaishoidon tukia on syytä selkeyttää

Omaishoitoon voi liittyä monia Kelan etuuksia. Päällekkäisyyden taustalla on useimmiten pitkäaikainen avun ja tuen tarve. Omaishoitajille tämä tarkoittaa usein hakemusten ja niihin liittyvän byrokratian tuplaantumista.

Teksti: Ari Liimatainen

Omaishoitoperheen etuus- ja palveluviidakko on laaja. Neljä viidestä omaishoidossa olevasta saa Kelan vammaisetuuksia ja vammaisetuuksien käyttö on yleisempää kuin esimerkiksi lääkekorvausten.

Kelan tutkija Päivi Tillman kirjoittaa Sosiaalivakuutus-lehdessä (14.9.2018), että sama palvelumalli ei sovi kaikille. Omaishoitajien palveluissa pitäisi huomioida yksilöllisyys, mutta tällä hetkellä palveluja ei aina saa oikeanlaisina, riittävästi tai oikeaan aikaan.

Paperisodan määrä rasittaa omaishoitajia. Omaishoitajat kertovat hoitotyön lisäksi tulevasta ja jopa vuosittain toistuvasta byrokratiasta, jota vaaditaan etuuksien ja palvelujen saamiseksi. Parasta olisi, jos samalla käynnillä hoituisivat niin Kela-asiat kuin kuntien palvelutkin.

Tutkija Päivi Tillman toteaa, että sote-uudistuksesta käydyssä julkisessa keskustelussa sosiaalipalvelujen rooli on jäänyt pieneksi. ”Olisiko seuraava keskustelunaihe byrokratian helpottaminen?”

Ehdotuksia omaishoidon kehittämiseksi

  • Kelan ja kuntien omaishoidon palvelujen koordinointi
  • Henkilökohtaisen neuvontapalvelun lisääminen sitä tarvitseville
  • Vammais- ja muiden tukien myöntäminen tarvittaessa yhdessä
  • Moniammatillinen yhteistyö omaishoidon tukemiseksi
  • Kokonaisnäkemyksen lisääminen omaishoidon etuuksien myöntämisessä ja palvelusuunnittelussa
  • Byrokratian helpottaminen omaishoidon tukia myönnettäessä
  • Alueellisten omaishoidon osaamiskeskusten perustaminen

Päivi Tillman: Omais­hoitajat toivovat selkeyttä palveluihin ja etuihin (Sosiaalivakuutus 3/2018)

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!