Vantaa

VANTAA – Vammaisen, pitkäaikaissairaan tai ikääntyneen henkilön kotona hoitamista varten voidaan myöntää omaishoidon tukea. Tukeen kuuluu hoitajalle maksettava hoitopalkkio sekä palveluita, joilla turvataan hoitajalle myös vapaa-aikaa hoitotyöstä. Rahallinen tuki on hoitajalle verotettavaa ja osalle myös eläketurvaan oikeuttavaa tuloa. Omaishoidon tuki myönnetään palvelutarpeen selvittämisen perusteella ja siitä tehdään päätös.

Vammaisten omaishoitoperheiden sekä lasten ja aikuisten omaishoitoperheiden asiat hoidetaan vammaispalveluissa. Hakeminen tapahtuu omaishoidon tuen hakemuslomakkeella. Lomakkeita on saatavilla myös Vantaa-infossa ja vammaispalvelujen toimistolla. Hakemus palautetaan vammaisten asiaskasohjauksen toimistoon: Vantaan kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimi, Vammaisten asiakasohjausyksikkö, Rajatorpantie 8 A 3. krs, 01600 Vantaa.

Omaishoitajille tarjottava liikuntaetuus

Henkilöt, jotka toimivat omaishoitajina, pääsevät Vantaan kaupungin omille kuntosaleille ja uimahalleihin maksutta. Paikalla on näytettävä palkkalaskelmaa, jossa tehtävänimikkeenä on ”omaishoitaja”. Palkkalaskelma saa olla enintään kaksi kuukautta vanha.

Näe, huomaa, kuule. Kiitos, että välität!