Onko teillä ikäystävällinen koti?

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat avustavat yli 65-vuotiaita kodin muutostöiden suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa.

Teksti: Ari Liimatainen

Vanhustyön keskusliitto tarjoaa asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia ilmaiseksi. Korjausneuvoja tutustuu tilanteeseen, selvittää vaihtoehdot ja auttaa avustusten hakemisessa.

Ikäihmisten mahdollisuus asua kotona on paitsi yhteiskunnan tavoite myös ikääntyneiden oma toive. Ensin täytyy kuitenkin tehdä asunnoista esteettömiä, turvallisia ja toimivia.

Tavallisimpia ikääntyneiden asuntoihin tarvittavia korjauksia ovat pesutilojen muutokset ja erilaiset esteettömyyttä parantavat muutostyöt. Myös rakenteiden ja järjestelmien huono kunto aiheuttaa peruskorjaustarvetta.

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat antavat puhelimitse neuvoja myös asuntojen hoitoa ja kunnossapitoa koskevissa kysymyksissä. Kaikki neuvonta on maksutonta. Remonttikulut asiakas maksaa itse, mutta erilaiset avustukset voivat kattaa osan kustannuksista.

Vanhustyön keskusliiton videolla kerrotaan korjausneuvojien arkeen liittyvistä asioista.

Kysy maksutonta korjausneuvontaa

  1. Ota yhteyttä Vanhustyön keskusliittoon. Helsingin korjausneuvojan puhelinnumero on 050 913 1452 ja Vantaan 050 449 3395.
  2. Korjausneuvoja selvittää puhelimessa perustiedot ja muutostarpeet. Hän sopii tapaamisen.
  3. Korjausneuvoja tulee kartoittamaan tilanteen, tekee mittaukset ja selvittää muutostöiden vaihtoehdot sekä niihin saatavat avustukset.
  4. Korjausneuvoja laatii luonnospiirustukset ja kustannusarvion sekä lähettää avustushakemukset.
  5. Tarvittaessa korjausneuvoja auttaa urakoitsijan etsimisessä.

Myönteisiä elämyksiä

Muisti- ja ikäystävällinen asuinympäristö on paitsi esteetön myös helposti hahmotettava. Se mahdollistaa elämisen kotona ikääntyneenä, vaikka liikkuminen, toimintakyky ja aistien toiminta ovat heikentyneet. Se tuottaa myönteisiä elämyksiä, herättää kiinnostusta asioihin ja kannustaa ylläpitämään sosiaalisia suhteita.

Ikääntyessä toimintakyvyn heikkeneminen ja sairaudet lisäävät liikkumisen epävarmuutta, minkä seurauksena myös ulkona liikkuminen vaikeutuu. Ulkoilun merkitys hyvinvoinnille sen sijaan ei vähene vaan kasvaa.

Pihan ja lähiympäristön esteettömyys, turvallisuus ja kokemuksellisuus vaikuttavat siihen, onko ikääntyneen mahdollista mennä ulos ja haluaako hän lähteä ulkoilemaan. Ikäystävällisessä asumisessa kaikki nämä seikat on syytä käydä huolellisesti läpi.

Lisätietoja: Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö. Ympäristöministeriö 2018

Korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso Vanhustyön keskusliitosta ja poliisitarkastaja Jyrki Aho Poliisihallituksesta puhuvat korjausneuvonnassa esiin tulleista kotimyyntitapauksista ja kodin turvallisuudesta Hyvä ikä -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa to 4.10.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!