Somali

Hagaha xigto daryeelaha ee ku qoran luqadda hufan – Opas omaishoitajalle

Garo oo noo sheeg xaaladdaada qof ehelo kuu ah oo aad daryeesho – Tunnista omaishoitotilanne -esite

Sidee guriga loogu hirgeliyaa daryeel daawo oo ammaan ah? – Kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona -opas

Telefoon talo siineed ee arimaha taakulada ehelka ee luuqadda soomaliga – Somalinkielinen Omaisneuvo-puhelin


Warbixinta eheltaakuleyn ee luuqadda soomalig`a – Tietoa omaishoidosta somaliksi -video

Omaishoitajan siirtotaidot, kolme videota

Näe, huomaa, kuule. Kiitos, että välität!