Palvelut muutoksen kourissa

Omaishoitajille tärkeät palvelut ja erityisesti niiden järjestämisen tavat ovat muutoksen kourissa. Sote-uudistuksen eteneminen takkuilee, mutta siihen liittyvää valmistelutyötä tehdään koko ajan maakuntatasolla myös omaishoidon osalta.

Teksti: Tuula Mikkola

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry seuraa, osallistuu ja haluaa vaikuttaa yhdessä muiden järjestöjen kanssa tähän valmisteluun, jotta omaishoitajien palvelut pysyvät nykyisellä tasolla Uudenmaan maakunnassa ja pääkaupunkiseudulla.

Omaishoidon palvelujen kehittämisessä korostetaan teknologian, digitalisoitumisen ja sähköisten palvelujen merkitystä. Teknologia ja sähköiset palvelut ovat tulossa osaksi myös omaishoitajille tarjottavia palveluja, halusimme sitä vai emme.

Miten varmistetaan yhdenvertaiset palvelut kaikille omaishoitajille?

Viime aikoina on julkisuudessa keskusteltu paljon siitä, että osa väestöstä on vaarassa syrjäytyä palveluista ja yhteiskunnan osallisuudesta, koska heillä ei ole riittävästi resursseja ja osaamista käyttää tulevia palveluja. Miten varmistetaan yhdenvertaiset palvelut kaikille omaishoitajille? Järjestetäänkö varmasti riittävästi tukea ja neuvontaa sähköisten palvelujen käyttämiseen?

Omaishoidon onnistumisen ja omaishoitajien jaksamisen edellytyksenä on arjen sujuminen ja riittävien palvelujen saaminen. Omaishoitajien kannalta on tärkeää olla mukana vaikuttamassa siihen, että teknologiaa ja sähköisiä palveluja suunnitellaan omaishoitajien tarpeita vastaaviksi ja helppokäyttöisiksi, jotta ne ovat kaikkien omaishoitajien saavutettavissa.

Sähköisiä palveluja tarjotaan jo nyt ensisijaisina palveluina, vaikka rinnalla on tarjolla myös perinteisiä palveluja. Tästä ei saa kuitenkaan muodostua kahta palveluluokkaa, jossa sähköiset palvelut ovat helposti ja edullisesti saatavilla mutta perinteistä palvelua tarjotaan hankalasti ja maksullisena, kuten esimerkiksi pankkipalveluissa on käynyt.

Kaikilla pitää olla mahdollisuus sähköisiin palveluihin, huolimatta aikaisemmasta osaamisesta tai nykyisistä resursseista.

Jäsenlehti uudistui

Minulla on ollut ilo kirjoittaa ensimmäinen pääkirjoitus uudistuneeseen jäsenlehteen. Entinen puheenjohtajan palsta on muuttunut myös netissä julkaistavaksi pääkirjoitukseksi, jonka kirjoittajina vuorottelevat puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet.

Pääkirjoituksessa tarkastellaan ajankohtaisia asioista, joilla on merkitystä Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n jäsenistön sekä ylipäätään omaishoitajien arjen ja aseman kannalta.

Henkilökunta on laatinut yhdistykselle uuden viestintästrategian. Kiitos kaikille hyvästä työstä. Yksi konkreettisista tuloksista on tämä uusi Oma-jäsenlehti. Lehden tavoitteena on edelleen kertoa toiminnasta ja tapahtumista, mutta samalla haluamme osallistua keskusteluun omaishoidosta, erityisesti Vantaalla ja Helsingissä.

Tavoitteena on, että omaishoitajien kokemukset ja näkemyksen omaishoidosta ja sen kehittämisestä pääsevät entistä paremmin esille. Lehden lisäksi toiminnasta saa tietoa uudistuneilta polli.fi-sivuilta ja kuukausittain ilmestyvästä sähköisestä uutiskirjeestä.

Pääkirjoitus on julkaistu Oma-lehden numerossa 3/2018.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!