Sähköinen terveystarkastus vai ammattilaisen arvio?

STM ja Kuntaliitto suosittelevat tarkastusmahdollisuutta noin kahden vuoden välein.

Teksti: Ari Liimatainen

Omaishoidon toimintakeskukset järjestivät yhteistyössä lääkäriseura Duodecimin kanssa tiedotustilaisuuden omaishoitajien sähköisestä terveystarkastuksesta.

Yleislääketieteen erikoislääkäri Osmo Saarelma kertoi sähköisestä terveystarkastuksesta ja -valmennuksesta. Hän esitteli, millainen palvelu on ja miten omaishoitajat voivat hyödyntää sitä.

Tietokone arvioi vointia

Sähköinen terveystarkastus on tietokoneohjelma, joka arvioi elintapoja ja henkistä hyvinvointia. Se tarjoaa välineitä, joilla näitä voi kohentaa.

Testissä on yhteensä noin 40 ihmisen ominaisuuksiin, elämänasenteeseen ja elämäntapoihin liittyvää kysymystä, joihin liittyvien tekijöiden on todettu vaikuttavan elinikään.

Luomalla henkilökohtaiset tunnukset voi tehdä terveystarkastuksen ja saada raportin terveydestä ja hyvinvoinnista. Ottamalla käyttöön terveysvalmennuksen voi asettaa itselle tavoitteita ja seurata edistymistä.

Myös ammattilaiset tarkastavat

Monet hyvinvointi- ja terveysriskit kasvavat pitkäaikaisen omaishoitajuuden aikana. Maksuttomat terveystarkastukset ovat olennainen osa terveyden edistämistä ja ongelmien ennaltaehkäisyä.

STM:n ja Kuntaliiton antaman ohjeistuksen mukaan omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastuksen tekee terveydenhuollon ammattihenkilö, kuten terveydenhoitaja. Hänen tulee olla perehtynyt omaishoitoon liittyviin erityiskysymyksiin.

Omaishoitaja voi siis vaatia ammattilaista tekemään tarkastuksen. Jos sähköinen hyvinvointi- ja terveystarkastus ei sovellu omaishoitajalle, kannattaa ottaa yhteyttä omaan sosiaaliohjaajaan.

Tarkastuksessa terveydenhuollon ammattilainen arvioi tilannetta yhdessä omaishoitajan kanssa ja laatii yhteenvedon tilanteesta. Tarvittaessa omaishoitajan tehtäviä kevennetään tai omaishoitaja ohjataan jatkotutkimuksiin, hoitoon tai kuntoutukseen.

STM ja Kuntaliitto suosittelevat tarkastusmahdollisuutta noin kahden vuoden välein. Tarkastukset perustuvat lakiin omaishoidon tuesta.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!