STM pyytää lausuntoja uudesta asiakas- ja potilaslaista

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja uudesta asiakas- ja potilaslaista sekä lastensuojelulain muutoksista. Asiakas- ja potilaslaissa pyritään muun muassa selkeyttämään omaishoitajan asemaa. Omaishoitolaissa tarkoitettu omaishoitaja rinnastettaisiin tiedonsaannin ja asiakkaan tai potilaan tukemisen osalta lähiomaisiin ja muihin läheisiin.

Lausuntopyynnön vastauksia on tarkoitus käyttää sekä lainsäädännön valmistelussa että tulevan lainsäädännön ohjeistuksen ja muun toimeenpanon tukena. Vastaukset ovat julkisia ja vastausaika päättyy 7.9.2018.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!