Tietopyyntö Helsingin omaishoidon tuen maksamisesta

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry ja Omaishoitajaliitto ry ovat tehneet tietopyynnön Helsingin omaishoidon tuen palkkioiden maksamisen menettelytavasta.

Teksti: Ari Liimatainen

Helsingin omaishoidon tuen uudet myöntämisperusteet tulivat voimaan vuoden 2018 alusta. Lokakuun alkuun mennessä noin 3 500 asiakkaasta oli arvioitu vasta noin 70 %.

Uusien myöntämisperusteiden mukaisen palkkion ensimmäinen maksuajankohta riippuu arvioinnin ajankohdasta. Tarkistuksen ajankohta on sattumanvarainen, mutta palkkion maksun toimeenpanon eriaikaisuus on menettelytapa, joka tekee omaishoitajien aseman eriarvoiseksi.

Ne omaishoitajat, joilla arviointi on jäänyt loppuvuoteen, saavat mahdollisen palkkion korotuksen jopa lähes vuotta myöhemmin kuin ne omaishoitajat, joille arviointi on tehty alkuvuonna. Maksaminen aloitetaan arviointia seuraavana kuukautena, eikä korotuksia ei makseta takautuvasti.

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry ja Omaishoitajaliitto ry ovat pyytäneet Helsingin sosiaali- ja terveysviraston johdolta vastausta maksatuksen ajankohtaan liittyvän menettelytavan oikeudenmukaisuudesta. Yhdistykset toivovat oikaisua menettelytavalle.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!