Uudelleenarviointi pitkitti tukipäätöksiä

Helsingin omaishoidon tuen uudet myöntämisperusteet tulivat voimaan vuoden 2018 alusta. Osa omaishoitoperheistä sai päätöksen vasta loppuvuodesta.

Teksti: Ari Liimatainen

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry ja Omaishoitajaliitto ry tekivät marraskuussa tietopyynnön Helsingin uudistetun omaishoidon tuen palkkioiden maksatuksesta.

Tietopyynnössä yhdistykset pyysivät oikaisua maksun eriaikaiseen toimeenpanoon. Jotkut omaishoitajat ovat saaneet mahdollisen palkkion korotuksen jopa lähes vuotta myöhemmin kuin ne omaishoitajat, joille arviointi on tehty alkuvuonna.

Antamassaan vastauksessa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen myöntää, että osa omaishoitoperheistä on saanut päätöksensä myöhemmin kuin toiset perheet. Tavoitteena oli saada arvioinnit hoidettua viimeistään vuoden 2018 aikana.

Kaikkien asiakkaiden yhtäaikainen arviointi on Jolkkosen mukaan epärealistinen tavoite. Hän ei ota vastauksessa kantaa menettelytavan oikeudenmukaisuuteen eikä yhdistysten esittämään toiveeseen oikaista menettely.

Vuoden 2018 alussa omaishoidon tuen sopimuksen piirissä oli 3 305 asiakasta.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!