Yhdistykset vaativat Vantaalta oikaisua alle 18-vuotiaiden määräaikaisiin tukipäätöksiin

Seitsemän yhdistystä on jättänyt tietopyynnön Vantaan alle 18-vuotiaiden lasten määräaikaisista omaishoidon tukipäätöksistä. Vantaalaiset omaishoitoperheet ovat kertoneet saaneensa määräaikaisia omaishoidon tuen sopimuksia huolimatta siitä, että lapsen diagnoosi on pysyvä.

Määräaikaisuutta on perusteltu sillä, että lapsen kasvaessa ja kehittyessä hänen toimintakyvyssään tapahtuu muutoksia. Alle 18-vuotiaiden lasten omaishoidon tuen määräaikaisia päätöksiä ei kuitenkaan voi tehdä iän perusteella. Lapsen ikä ei ole erityinen syy määräaikaiselle sopimukselle.

Omaishoitolain mukaan päätökset tehdään toistaiseksi ja määräaikaisia päätöksiä voidaan tehdä erityisestä syystä. Vantaan omaishoidon tuen myöntämisperusteissa sanotaan, että päätös tehdään toistaiseksi. Vain erityisestä syystä päätös voi olla määräaikainen.

Tietopyynnön tehneet yhdistykset painottavat, että omaishoidon tuen määräaikaiset päätökset vaikuttavat omaishoitoperheiden jaksamiseen. Vanhemmat joutuvat käynnistämään hakuprosessin määräajan päätyttyä aina uudelleen ja toimittamaan mahdollisesti uudet liitteet.

Yhdistykset esittävät oikaisua Vantaan menettelyyn ja vaativat, että alle 18-vuotiaiden omaishoidon tuen päätökset ovat toistaiseksi voimassa olevia, ellei määräaikaisuudelle ole erityistä syytä. Erityinen syy tulee olla perusteltu omaishoidon tukipäätöksessä ja perheen tulee tietää tämä erityinen syy.

Tietopyynnön Vantaan sosiaali- ja terveyslautakuntaan sekä sosiaali- ja terveysvirastoon ovat jättäneet 12.6.2018

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Helsingin Epilepsiayhdistys
Kehitysvammatuki 57 ry
Lasten omaishoitajat ry
Leijonaemot ry
Vantaan autismin kirjo ry
Vantaan Kehitysvammaistentuki ry.

Näe, huomaa, kuule. Kiitos, että välität!