Elämyspilottiin etsitään osallistujia – ilmoittaudu mukaan 16.4. mennessä

Teksti: Laura Teittinen

Elämyspalvelu omaishoitoperheiden tukena

Ikääntyneet omaishoitoperheet ovat kärsineet erityisesti koronapandemiasta, joka sitoo yhä enemmän omaishoitajia kotiin. Omaishoitajille tarkoitetut erilaiset ryhmätoiminnot ovat olleet rajoitetusti avoinna tai kokonaan suljettuina, samoin rajoitukset hoitopaikossa. Tämä on lisännyt ikääntyneiden omaishoitoperheiden tuen tarvetta kotiin.

Poikkeustilanteesta johtuen moni omaishoitaja ei ole halunnut tai uskaltanut käyttää lakisääteisiä vapaitaan koronan pelossa. Vapaita on pidetty paljon aiempaa vähemmän mahdollisuuksien puuttuessa.

Ilman pandemiaakin on sitovassa omaishoivatilanteessa olevia ikääntyneitä omaishoitajia, joiden on erittäin hankalaa osallistua omiin harrastuksiin, ryhmätoimintaan kodin ulkopuolella tai käyttää ylipäätään omia vapaitaan.

Ilopisteen digitaalinen elämyspalvelu tukee toimintakykyä

Ilopisteen digitaalinen elämyspalvelu tukee ikääntyneiden omaishoitoperheiden toimintakykyä ja hyvinvointia kodeissa. Toimintakykyä tukevaa liikuntaa, kulttuurielämyksiä ja sosiaalisia suhteita voidaan Ilopisteen elämyspalvelun avulla tarjota ikääntyneille omaishoitoperheille kotiin vuoden jokaisena päivänä pandemiatilanteesta riippumatta.

Ilopiste.fi -elämyspalvelussa on tarjolla helppokäyttöisiä ammattilaisten ohjaamia liikuntaharjoituksia, kulttuurielämyksiä ja muistin ylläpitoa. Uutena ominaisuutena palveluun voidaan räätälöidä erilaisia ryhmiä kahdensuuntaisella helppokäyttöisellä videoyhteydellä. Uuden ryhmätoiminnan lisäksi palvelussa on tarjolla lähes 200 monipuolista tallennetta. Uutta sisältöä palveluun tulee viikoittain.

Ilokanavalla etävertaistukea kotiin

Sosiaalisten suhteiden tärkeys on entisestään korostunut pandemian aikana ja niitä halutaan vaalia eri tavoin tekniikkaa hyödyntämällä. Uusi Ilokanava kaksisuuntaisella yhteydellä mahdollistaa etävertaistuen kotiin juuri Ikääntyneille omaishoitajille. Se mahdollistaa irtautumisen hetkeksi hoivatyöstä ilman, että pitää poistua kotoa.

  • Tästä hyötyy näin myös sitovassa omaishoitotilanteessa olevat omaishoitajat, kertoo terveystieteiden maisteri Laura Teittinen Ilopisteeltä.

Etävertaistuen lisäksi Ilokanavalla pystytään järjestämään omaishoitoyhdistysten tai yhteistyötahojen omaa ohjattua ryhmätoimintaa.

Elämyspalvelun käyttö on suunniteltu ikääntyneiden toimintakyvyn näkökulmasta erittäin helpoksi. Palvelun käyttö ei edellytä mitään asennuksia, vaan toimii nettiselaimessa kaikilla verkkoon liitettävillä laitteilla.

Palvelun käyttäjiä on tällä hetkellä eniten kunnissa ja hoivakodeissa.

  • Vuoden 2021 alusta olemme tuoneet palvelua myös kotipalveluyritysten asiakkaiden tueksi. Tällä hetkellä etsimme järjestöistä ja yhdistyksistä niitä, joille etävertaistuen mahdollistava Ilokanava sopii, kertoo Ilopisteen toimitusjohtaja Sanna Vauranoja.

Polli mukana omaishoitoperheiden elämyspilotissa

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat osallistuvat Ilopisteen tuettuun elämyspilottiin, joka kestää 8 kuukautta. Pilotti käynnistyy kevään aikana, kun mukaan saadaan 20 Pollin alueen omaishoitoperhettä mukaan.

  • Tämä on ainutlaatuinen pilotti, sillä pilotissa tarjotaan laaja tuki ja sen kokemukset ovat hyödynnettävissä myös muissa omaishoitoyhdistyksissä ja Omaishoitajaliitossa, summaa Sanna Vauranoja.

Tuetun pilotin ajatuksena on perehdyttää osallistujat ja kartoittaa niin Pollin omaishoidon parissa työskentelevien kuin pilottiin osallistuvien perheiden kokemuksia elämyspalvelun ja Ilokanavan käytöstä hyödyntäen räätälöityä tuen mallia.

  • Pilotin lopussa raportoimme tuloksista ja pohdimme yhdessä palvelun hyödyntämistapoja jatkossa, kertoo elämysvalmennuksia ohjaava Laura Teittinen.

Elämyspilottiin etsitään osallistujia – tule mukaan!

Osallistuminen pilottiin on omaishoitoperheille maksuton. Mukaan kaivataan 20 omaishoitoperhettä, joissa yli 65-vuotiaille suunnatuista elämyksistä ja liikunnasta on iloa ja hyötyä. Sisällöt sopivat niin hoitajalle kuin hoidettavallekin.

Osallistujilla pitää olla käytössään verkkoyhteys ja älylaite, esimerkiksi tietokone, tabletti tai älytelevisio. Yhteisessä Ilostartissa perehdytään palvelun käyttöön ja ideoidaan erilaisia tapoja hyödyntää sitä arjessa. Ja tietysti pilottiin osallistuvilta toivotaan innostunutta asennetta kokeilla uutta toimintamallia, josta voi jatkossa hyötyä laaja joukko ikääntyneitä omaishoitoperheitä ympäri Suomen.

Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä ja ilmoittaudu mukaan pe 16.4. mennessä Lauralle puh. 040 526 1772 / laura.liikanen@polli.fi

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!