Etäomaishoitaja on myös työelämän voimavara

Etäomaishoitajat ovat merkittävä hoivaa antava ryhmä, ja tulevaisuudessa etäomaishoito vain lisääntyy. Suomessa on tällä hetkellä yli 65 000 etäomaishoitajaa. Annamari Salmi-Vilhunen on yksi heistä.
Annamari Salmi-Vilhunen työskentelee Helsingissä sosiaalialalla, joten omaishoito oli asiana tuttu jo ennen kuin oma äiti Pohjois-Pohjanmaalla tarvitsi hoivaa. Omaishoitotilanne syntyi vähitellen, ja nyt Annamari on toiminut äitinsä etäomaishoitajana vuosia.

– Ketään ei voi velvoittaa omaishoitajaksi, mutta kannattaa miettiä, mikä elämässä on tärkeää. Minulle tärkeitä ovat läheiset ihmiseni.

Etäomaishoiva vaatii jatkuvaa sitoutumista ja on usein sekä taloudellisesti että henkisesti raskasta. Omainen asuu toisella paikkakunnalla ja etäomaishoitaja matkustaa auttamaan läheistään varmistaakseen hänen pärjäämisensä.

– On hienoa, että saan hoitaa äitiäni. Toisaalta olen joutunut luopumaan joistain omista jutuistani. Lisäksi me työikäiset omaishoitajat menetämme sekä työtuloja että eläkettämme, eikä omaishoitajana ole helppoa tehdä uraa.

Omaishoitaja on motivoitunut työntekijä.

Kun Annamari Salmi-Vilhunen matkustaa äitinsä luokse Iin kuntaan, hän lentää ensin Ouluun. Siitä matka jatkuu bussilla ja taksilla.

– Lentäminen on tietoinen valinta, sillä haluan olla hyvässä terässä, kun menen äidin luokse. Jo koneessa listaan tehtäviä, ja tietyt rutiinit käynnille ovat syntyneet tässä vuosien aikana. Perillä siivotaan ensin ja sitten juodaan kahvit.

Annamari pystyy hoitamaan Iissä myös joitain työasioita, mutta tärkeintä on olla läsnä äidin elämässä.

– Kun olen Iissä, mieli on levollinen siitä, että äiti on tässä ja näen, miten hän voi. Toisaalta äidin asiat ovat aina mielessä, olen sitten omassa kodissani Helsingissä tai äidin luona.

Annamari Salmi-Vilhunen on tyypillinen etäomaishoitaja: korkeasti koulutettu ja työssäkäyvä nainen, joka hoitaa omaa vanhempaansa. Työelämässä etäomaishoitajat tulisi vihdoin ottaa huomioon.

– Avoimuus ja yhteisesti sovitut pelisäännöt ovat tärkeitä. Silloin omaishoitaja on työelämän joustava voimavara. Työpaikan oikeilla asenteilla ja työaikajärjestelyillä etäomaishoitajasta saadaan sitoutunut ja motivoitunut työntekijä.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!