Omaishoidon kokemusasiantuntijat

Omaishoidon kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtainen kokemus omaishoidosta ja joka on käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen.

Omaishoidon koulutetuilla kokemusasiantuntijoilla on kokemustietoa omaisen roolista, sairastamisesta, kuntoutumisesta, sosiaali- ja terveyspalveluista yms. Omaishoidon koulutettu kokemusasiantuntija tietää, mikä häntä on auttanut ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet hänen tai läheisensä elämän muutokseen sekä siihen sopeutumiseen.

Omaishoidon kokemusasiantuntija voi toimia esimerkiksi

  • kokemuskouluttajina oppilaitoksissa, koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa kertomassa omaishoitajuuden kokemuksistaan
  • kokemuskehittäjänä ohjausryhmien, työryhmien ja kehittämisryhmien jäsenenä
  • kokemustiedottajana antamalla haastatteluja medioihin tai sosiaalisen median kautta
  • kokemusarvioijana tutkimushankkeissa
  • ryhmänohjaajana vertaisryhmässä tai työntekijän työparina
  • tukihenkilönä

Yhteistä kokemusasiantuntijuudelle on kokemustiedon käsittely, oman tarinan työstäminen ja oman kokemuksen valjastaminen voimavaraksi muiden opastamiseksi, kouluttamiseksi ja tukemiseksi.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!