Omaishoidon kokemusasiantuntijat

Omaishoidon kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtainen kokemus omaishoidosta ja joka on käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen.

Omaishoidon koulutetuilla kokemusasiantuntijoilla on kokemustietoa omaisen roolista, sairastamisesta, kuntoutumisesta, sosiaali- ja terveyspalveluista yms. Omaishoidon koulutettu kokemusasiantuntija tietää, mikä häntä on auttanut ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet hänen tai läheisensä elämän muutokseen sekä siihen sopeutumiseen.

Omaishoidon kokemusasiantuntija voi toimia esimerkiksi

  • kokemuskouluttajina oppilaitoksissa, koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa kertomassa
  • omaishoitajuuden kokemuksistaan
  • kokemuskehittäjänä ohjausryhmien, työryhmien ja kehittämisryhmien jäsenenä
  • kokemustiedottajana antamalla haastatteluja medioihin tai sosiaalisen median kautta
  • kokemusarvioijana tutkimushankkeissa
  • ryhmänohjaajana vertaisryhmässä tai työntekijän työparina
    tukihenkilönä.

Yhteistä kokemusasiantuntijuudelle on kokemustiedon käsittely, oman tarinan työstäminen ja oman kokemuksen valjastaminen voimavaraksi muiden opastamiseksi, kouluttamiseksi ja tukemiseksi.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!