Lääkehoito onnistuu yhdessä

Ilman omaishoitajan panosta lääkehoidossa ei saavuteta tavoiteltuja tuloksia.

Kun uuden lääkkeen käyttö aloitetaan, tulee selvittää lääkäriltä, miksi tätä lääkettä tarvitaan, ja varmistaa, kuinka se otetaan oikein.

Tärkeintä on, että omaishoitajalla ja hoidettavalla on turvallinen olo lääkkeen käyttöä aloitettaessa ja he tietävät, mistä saa lisätietoa. Terveydenhuollon ja apteekin ammattilaiset auttavat ja neuvovat lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Lääkityslista turvaa sopivan lääkehoidon

Ajantasainen lääkityslista on korvaamaton tiedon lähde, kun lääkehoitoa suunnitellaan. Lääkityslistasta käy ilmi lääkityksen kokonaisuus, myös itsehoito- ja rohdosvalmisteet. Näin voidaan varmistaa sopivimmat valmisteet.

Kysy neuvoa terveydenhuollon tai apteekin ammattilaiselta lääkityslistan laatimiseksi, jos sellaista ei vielä ole. Kerrothan myös, jos aiemmista lääkityksistä on tullut haittavaikutuksia, esimerkiksi ripulia, tai jos lääkkeen käyttäjä on allerginen joillekin lääkeaineille.

Lääkityslista tulee päivittää joka kerta, kun lääkityksessä tapahtuu muutoksia. Valmiita lääkityslistapohjia saa apteekista ja terveydenhuollosta tai sen voi täyttää ja tulostaa verkossa. Vanha lista kannattaa aina hävittää, jotta käytössä on vain ajantasaisin lista. Tästä syystä lääkityslistaan kannattaa merkitä lääkkeiden käyttäjän nimen lisäksi myös listan laatijan nimi, yhteystiedot ja laatimispäivämäärä.

Olet osallinen lääkehoidossa: kysy, kerro, varmista

Tavoitteena on, että lääkehoito sujuu hyvin arjessa. Tämä onnistuu, kun hoidon tavoitteet ovat tiedossa ja omaishoitoperheessä toimitaan niiden toteutumiseksi. Arjessa se tarkoittaa sitä, että lääkkeitä käytetään niin kuin on sovittu ja voinnissa tapahtuvia muutoksia seurataan.

Jos jokin asia on jäänyt epäselväksi tai lääkkeen ottamisessa jokin askarruttaa, kerro se terveydenhuollon tai apteekin ammattilaiselle. Sekin kannattaa ottaa puheeksi, jos rahat eivät riitä lääkkeisiin. Näin lääkäri voi huomioida sen esimerkiksi lääkettä valittaessa.

Seuraa ja kerro, miten lääke vaikuttaa: auttaako lääke oireeseen tai aiheuttaako se haitallisia sivuvaikutuksia. Jos lääke ei auta tai aiheuttaa ei-toivottuja vaikutuksia, ota aina yhteyttä terveydenhuollon tai apteekin ammattilaiseen.

Pyydä terveydenhuollon tai apteekin ammattilaista tarvittaessa tarkistamaan ja päivittämään lääkityslista. Jos tunnet tarvitsevasi lisätietoa lääkehoidosta tai sen toteuttamisesta, kerro se ammattilaiselle. Vain otettu lääke auttaa: kerrothan siis myös, jos lääkitystä ei ole jostain syystä käytetty sovitusti.

Lue myös: Omaishoitajan antama lääkitys riskialtista

Älä lopeta lääkitystä itsenäisesti

Lääkehoidon lopettamisella tarkoitetaan lääkkeen käytön lopettamista kokonaan tai sen muuttamista toiseen.

Tarve lääkehoidon lopettamiseen tai vaihtamiseen voi tulla lääkkeen käyttäjältä, omaishoitajalta tai lääkäriltä. Syynä voi olla lääkkeen aiheuttama haittavaikutus, lääkkeen hinta tai epävarmuus lääkkeen käytössä.

Lääkkeen lopettamista ei tule koskaan tehdä itsenäisesti, vaan lääkärin kanssa kannattaa keskustella syistä lääkkeen lopettamiseen. Kerro lääkärille, jos jokin lääkkeen käytön lopettamisessa huolestuttaa.

On hyvä tarkkailla vointia tavanomaista tarkemmin lääkkeen lopettamisen tai vaihtamisen jälkeen. Ole heti yhteydessä terveydenhuoltoon, jos voinnissa tapahtuu muutos huonompaan.

Käyttämättä jääneiden lääkkeiden hävitys tapahtuu aina palauttamalla ne apteekkiin. Näin ne eivät pääse luontoon. Muistathan myös, että toiselle määrättyjä lääkkeitä ei tule koskaan luovuttaa muille.

Lääkehoidon päivä 12.3.

Helsingin kaupungintalolla (Pohjoisesplanadi 11–13) järjestetään 12.3.2020 klo 9–12 Lääkehoidon päivän kansalaistapahtuma. Se on suunnattu kaikille lääkkeiden käyttäjille ja potilaille.

Tilaisuudessa julkaistaan Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista LOTTA ja jaetaan selkokielellä kirjoitettua opasta turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen.

Toimintapisteissä pääsee muun muassa tutustumaan erilaisiin luotettaviin lääketiedon lähteisiin ja laatimaan lääkityksestä ajantasaisen lääkityslistan. Toimintapisteissä voi myös keskustella terveydenhuollon ammattilaisten kanssa lääkehoidon kokonaisuudesta ja kysyä lääkkeistä niin lääkäreiltä kuin farmasian ammattilaisiltakin.

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry on mukana kansalaistapahtumassa.

Kirjoittajat:

Tarja Pajunen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Laura Tuominen-Lozic, Suomen Diabetesliitto ry
Päivi Kiviranta, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Annika Koivisto, Suomen Apteekkariliitto ry

Lääkeinformaatioverkoston Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä on osallistunut artikkelin työstämiseen. Omaishoidon osalta tekstin on toimittanut Ari Liimatainen.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!