Oletteko yli 65-vuotias omaishoitaja/läheisauttaja?

Tulkaa mukaan Itä-Suomen yliopiston kyselytutkimukseen

Tulkaa mukaan kyselytutkimukseen, joka kartoittaa omaishoitajien/läheisauttajien näkemyksiä ravitsemuksen ja suunterveyden tukemiseen tarkoitetun arviointi- ja ohjausmateriaalin käytettävyydestä.

Olemme Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoita ja kartoitamme ravitsemuksen ja suunterveyden tukemiseen tarkoitetun arviointi- ja ohjausmateriaalin käytettävyyttä ≥65-vuotiaiden omaishoitajien/läheisauttajien näkökulmasta osana opinnäytetöitämme. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida ja dokumentoida kuinka hyvin materiaali vastaa omaishoitajien/läheisauttajien tarpeisiin ja millaisena sen käyttö koetaan. Omaishoitajien/läheisauttajien näkemys on äärimmäisen arvokas, jotta voimme varmistaa materiaalin toimivuuden ja ymmärrettävyyden ennen sen laajempaa käyttöönottoa.

Tästä linkistä pääsette tutustumaan tarkemmin sekä osallistumaan tutkimukseen: https://link.webropolsurveys.com/S/700258EE35804AC3

Kiitos arvokkaasta avustanne jo etukäteen!

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!