Omaishoidon edellytykset on turvattava

Kuka jaksaa tehdä työtä tauotta, ilman vapaapäiviä tai lomia?

Teksti: Marja Ruotsalainen

KAIKKI VIRALLISET omaishoitajat saivat lakisääteisen vapaapäiväoikeuden vuonna 2016. Vapaapäivien määrä vaihtelee hoitoisuusluokan mukaan kahdesta kolmeen kuukaudessa. Helsingissä, jossa virallisia omaishoitajia on noin 4 000, vapaita pitää vain 40 prosenttia omaishoitajista.

Syitä, miksi vapaiden käyttöprosentti on näin alhainen, on selvitetty kyselyillä. Omaishoitajat pitävät parhaana vapaapäivien järjestämisen vaihtoehtona kotiin tarjottavia palveluja. Tämä on kunnille valitettavasti myös kaikkein kalleinta palvelua.

JOKAINEN OMAISHOITOTILANNE  on omanlainen, omannäköinen. Perheitä tulisikin tarkastella yksilöllisinä kokonaisuuksina myös silloin, kun sovitaan vapaapäivien toteuttamistavoista.

Omaishoitotilanteessa, joka voi koskettaa ketä tahansa meistä, omaishoitajan sosiaalinen elämä kaventuu helposti. Hän saattaa eristäytyä ja pahimmassa tapauksessa jopa masentua. Elämästä katoaa tahtominen, toivo ja tarkoitus.

YHDISTYKSEMME osallistui viime keväänä Veikkauksen viestintäkampanjakilpailuun idealla ”Haluatko omaishoitajaksi?” Voitimme kilpailun ja saimme viestintätoimiston avuksi kehittelemään ideaa kanssamme.

Lähdimme pohtimaan yhdessä, kuka jaksaa tehdä työtä tauotta, ilman vapaapäiviä tai lomia. Yhteistyössä jalostui Maailman tärkein työpaikka -kampanja, joka käynnistettiin marraskuussa eduskunnan Pikkuparlamentissa.

Maailman tärkein työpaikka -kampanjalla yhdistyksemme haluaa kertoa, että omaishoitajuus on yhteiskunnallinen voimavara ja erittäin tärkeä hoitomuoto sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvalikoissamme. Omaishoito ei saa olla säästökeino.

Haluamme tukea omaishoitajia ja tehdä näkyväksi sen, että jokainen omaishoitaja tarvitsee lepotaukonsa.

Eduskuntavaalit 2019

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry vaatii kansanedustajilta omaishoidon edellytyksien turvaamista. Omaishoito tulee mahdollistaa erilaisissa elämäntilanteissa, ja omaishoitajan jaksaminen on varmistettava tarkoituksenmukaisilla palveluilla, riittävällä palkkiolla ja vapailla.

Omaishoitosopimuksen ja omaishoitajaa tukevien toimintojen tulee olla perhettä tukevia. Vaihtoehtoisia ratkaisuja on lisättävä, jotta kukin omaishoitoperhe löytää juuri heille sopivan tavan toteuttaa vapaapäiväoikeuttaan.

Miten ehdokkaasi tukee omaishoitajien jaksamista? Linkitämme vaalijuttuja sivulle www.polli.fi/vaalit

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!