Omaishoidon opas neuvoo

Uusi palveluopas selventää käsitteitä ja listaa palvelut.

Teksti: Ari Liimatainen

Omaishoitajaliiton opas auttaa selvittämään, millainen palvelu tai tuki on tarpeen omaishoitoperheelle.

Kotiin saatavat palvelut, hoitotarvikkeet, apuvälineet ja kodin muutostyöt helpotta­vat arjen sujumista ja suovat omaishoitajalle omaa aikaa tai lepoa. Taloudelliset tuet turvaavat toimeentuloa ja kattavat sairaudesta tai vammasta johtuvia kustannuksia.

Painettu palveluopas lähetetään Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n henkilöjäsenille Omaishoitajaliiton Lähellä 1/2020 -lehden liitteenä. Lehti ilmestyy 27. helmikuuta.

Palveluopasta voi lukea jo nyt verkossa.

Viranomaisen täytyy neuvoa

Palveluoppaassa 2020–2021 yhteiskunnan tarjoamat palvelut on lueteltu aakkosjärjestyksessä.

Opas muistuttaa, että taloudellisia tukia ja palveluja täytyy aina erikseen hakea, niitä ei saa automaatti­sesti. Hakeminen saattaa tuntua monimutkaiselta, sillä omaishoitoon liittyy runsaasti erilaisia käsitteitä ja lomakkeita.

Hallintolain mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkaalleen neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin. Neuvonta on maksutonta. Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, asiakas tulee opastaa oikeaan osoitteeseen.

Myös Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry neuvoo maksutta kaikissa omaishoitoasioissa. Puhelinneuvonta palvelee numerossa 040 533 2710, ma–to klo 9–11 ja klo 12–15 (mpm).

 

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!