Tukea jaksamiseen

Jokainen omaishoitotilanne on omanlainen. Niinpä myös jokaisen omaishoitoperheen tuen tarpeet ovat erilaisia.

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry tukee omaishoitajien jaksamista ohjauksen ja neuvonnan, ryhmätoiminnan, koulutuksien ja tapahtuminen avulla. Toiminnan kohderyhmänä ovat kaikki läheistään hoitavat.

Omaishoitajana voi toimia niin työikäinen tytär tai poika tai hyvin ikääntynyt puoliso. Joskus omaisesta huolehtiminen jää jopa alaikäisen lapsen varaan. Osa hoitaa läheisiään satojen kilometrien päähän etäomaishoitajana. Erityisesti pyrimme saamaan tuen ja ohjauksen piiriin heitä, jotka eivät vielä tunnista olevansa omaishoitajia. Tukea tarvitaan myös silloin, kun omaishoitotilanne on ohi.

Omaishoitajien ryhmätoiminta tukee jaksamista. Ryhmissä voi luottamuksella puhua omasta tilanteestaan sekä saa tietoa ja käytännön vinkkejä arkeensa. Omia ryhmiä toimii tällä hetkellä Helsingissä ja Vantaalla työikäisille ja iäkkäille omaistaan hoitaville. Yhteistyössä FinFami Uusimaan ry:n kanssa omaishoitajille järjestetään kulttuuriryhmä, jota ohjaavat koulutetut kulttuurikaverit. Tarkemmat tiedot ryhmistämme saat Oma-lehdestä.

Koulutusta ja kokemusasiantuntijoita

Teemme tietoiskuja ja pidämme luentoja omaishoidosta, jotta omaistaan hoitavat saisivat tietoa erilaisista tukimahdollisuuksista. Oppilaitokset, eri sidosryhmät ja ammattilaiset tarvitsevat myös tietoa siitä, mitä omaishoito on.

Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestämme asiantuntijaluentoja aina suun hoidosta ja oman kunnon ylläpitämisestä edunvalvontaan. Tilaisuuksia järjestetään omaishoitajien ja yhteistyökumppaneiden toiveiden mukaisesti.

Koulutetut omaishoidon kokemusasiantuntijat ovat parhaita asiantuntijoita kertomaan omaishoitoperheen arjesta. Heidän OKA®-koulutuksensa on osa toimintaamme. Koulutuksia on ollut jo kaksi ja tarvetta on uudelle koulutukselle.

Omaishoidon kokemusasiantuntijoita voi toimia esimerkiksi ohjaajana, kouluttajana, tiedottajana, kehittäjänä ja arvioijana. Lisätietoja antaa Lea Lindqvist.

Laita viestiä tulemaan. Olemme omaishoitajia varten!

Lea Lindqvist
omaistoiminnan kehittäjä
040 544 0311
etunimi.sukunimi(at)polli.fi

Soili Hyvärinen
omaistoiminnan kehittäjä
0400 727 756
etunimi.sukunimi(at)polli.fi

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!