Omaishoito on joukkuelaji – Liity mukaan

Liity Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n jäseneksi. Saat lahjaksi upean seinäkalenterin, jonka valokuvat ovat toimittaja Kimmo Ohtosen käsialaa.

Teksti: Ari Liimatainen

Omaishoitotilanne mielletään usein ikäihmisten hoitamiseksi. Moni iäkäs hoitaakin omaa puolisoaan, mutta yhtä lailla omaishoitajia voivat olla erityislapsen vanhemmat, työikäistä puolisoa hoitavat tai vaikka ikääntyneistä vanhemmista huolehtivat aikuiset tyttäret ja pojat.

Hoitosuhde voi kehittyä hitaasti hoidettavan avuntarpeen lisääntymisen seurauksena tai äkillisesti sairauskohtauksen, onnettomuuden tai erityistä hoivaa tarvitsevan lapsen syntymän jälkeen.

Laki omaishoidon tuesta määrittelee omaishoitajan henkilöksi, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. Omaishoitotilannetta tai omaishoitajana olemista ei voi kuitenkaan määritellä pelkästään lakisääteisen omaishoidon tuen perusteella. Helsingissä ja Vantaalla alle kymmenesosa omaishoitajista on virallisen sopimuksen solmineita.

Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos.

Omaishoitaja pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Omaishoito on elämäntilanne, jossa sairaus ja vammaisuus sekä auttaminen ja tukeminen sovitetaan monin eri tavoin perheen ja läheisten elämään. Omaishoitoon liittyy aina myös elämänmuutos, jonka läheisen ihmisen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Omaishoito vaikuttaa koko perheen elämään, ja koko omaishoitoperhe tarvitsee tukea.

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry on omaishoitajien tuki- ja edunvalvontajärjestö. Me neuvomme kaikkia omaistaan hoitavia ja järjestämme monenlaista vertaistoimintaa. Neuvontamme on maksutonta.

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n jäseneksi tai kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa omaishoidosta kiinnostunut. Jäsenyys ei edellytä virallista omaishoitajuutta eikä omaishoitosopimusta. Jäsenyyden voi ostaa myös lahjaksi.

Omaishoito on joukkuelaji. Liity mukaan!

#omaishoitojoukkue

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!