Farsi (persia) | فارسی

 

Opas omaishoitajalle  دفترچە راهنما بە زبان سادە برای پرستار خویشاوند

Tunnista omaishoitotilanne -esite برآورد وضعیت پرستاری از بستگان:

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!