Farsi (persia) | فارسی

Opas omaishoitajalle  دفترچە راهنما بە زبان سادە برای پرستار خویشاوند

Tunnista omaishoitotilanne -esite برآورد وضعیت پرستاری از بستگان:

Näe, huomaa, kuule. Kiitos, että välität!