Vantaalla omaishoidon tuki on kiven alla

Tarkastuslautakunta kehottaa parantamaan etenkin omaishoidon vammaispalveluja.

Teksti: Ari Liimatainen

Vantaan tarkastuslautakunta edellyttää arviointikertomuksessaan omaishoidon palvelutarpeiden parempaa ennakointia.

Palveluja tulee kehittää viime vuonna omaishoitajille tehdyn asiakaskyselyn pohjalta. Kyselyn perusteella omaishoitajat pitävät vapaita tärkeimpänä tukimuotona.

Yli 75-vuotiaiden vapaiden käyttöprosentti on Vantaalla korkea, mutta vammaisten omaishoitoperheissä ja erityisesti pitkäaikaissairaiden lasten osalta vapaiden pitäminen on vähäisempää.

Tarkastuslautakunta mainitsee, että vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten lyhytaikaishoidon paikkoja on Vantaalla vähän. Heidän osaltaan myös palveluohjausta tulisi kehittää.

Tuen myöntäminen tiukassa

Tarkastuslautakunta toteaa, että Vantaalla omaishoidon tuen myöntäminen on kireämpää kuin muissa suurissa kaupungeissa. Tämän vuoksi Vantaan omaishoidon kustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat kuin muualla.

Vuonna 2018 omaishoidon tuen asiakaskohtaiset kokonaiskustannukset olivat Vantaalla 5 254 euroa. Helsingissä asiakaskohtaiset kustannukset olivat 7 300 euroa ja Espoossa 7 197 euroa.

Tarkastuslautakunnan mukaan Vantaan on kiinnitettävä parempaa huomiota omaishoidon tuen tarpeen ennakointiin talousarviovalmistelussa. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen etuus, johon varattu määräraha on Vantaalla parina viime vuonna ylittynyt.

Vantaalla myönnetyt määrärahat ovat pysyneet samalla tasolla vuosina 2017–2019, eikä budjetoinnissa ole huomioitu palvelutarpeen kasvua.

Tarkastuslautakunta toteaa, että tilannetta, jossa omaishoidon tuen määrärahat loppuvat kesken vuoden, voi pitää erittäin ongelmallisena. Palvelukokonaisuus tulisi entistä kalliimmaksi, jos omaishoidettavat siirtyisivät ympärivuorokautiseen hoitoon

Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että valtuusto pyytää kaupunginhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä vuoden 2020 aikana.

 

 

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!