Erityislapsiperheiden palvelut turvattava poikkeusoloissa

Yhdistykset vaativat erityislapsiperheiden palvelujen turvaamista pandemian aikana.

Teksti: Ari Liimatainen

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry vaatii päättäjiä turvaamaan erityislapsiperheiden palvelut. Koronaviruspoikkeustilan aikana monia erityislapsiperheiden tukipalveluja, kuten lyhytaikaishoito ja henkilökohtaisen avun tunnit, on lakkautettu tai ajettu minimiin.

Perheiden henkilökohtainen tukiverkosto ei voi tässä tilanteessa auttaa ja ansiotyössä olevat vanhemmat joutuvat jäämään kotiin lasten kanssa. Suuressa osassa perheitä arjen vastuun kantaa yksi aikuinen.

Lisäksi koulun ja päivähoidon arjen tuki on jäänyt pois ja etenkin vakavassa riskiryhmissä olevia lapsia ei sairastumisriskin takia voi päästää kodin ulkopuolelle. On myös perheitä, joissa laaja-alaista tukea tarvitseva lapsi ei kuulu riskiryhmään, mutta koulu on siirtynyt etäopiskeluun tai opetusta ei ole.

Poikkeustilan kuormittavuuden vaikutus erityislapsiperheiden tilanteeseen on näkyvissä jo ensimmäisen viikon jälkeen, eikä tilanteen kehittymistä ja kestoa voida tietää.

Perhetilanteet eivät saa kriisiytyä

Erityislapsiperheissä lapsen hoidon sitovuus ja kuormitus on tässä poikkeustilanteessa huomattavasti lisääntynyt.

Omaishoidon pysyväisohjeen mukaan hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamaa hoitopalkkiota edellyttäen, että omaishoitaja on lyhytaikaisesti (omaishoidettavasta johtuvista syistä) estynyt tekemästä työtään tai päätoimista opiskeluaan.

Omaishoitolain mukaan hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 600 euroa kuukaudessa. Koska hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain, palkkio on 1.1.2020 lähtien ollut vähintään 816,18 euroa kuukaudessa.

Tässä poikkeustilanteessa erityislapsiperheitä tukevia toimia tulee suunnitella ja toteuttaa ennen kuin perheiden tilanteet kriisiytyvät. Perheitä ei saa ajaa tilanteeseen, jossa lapsen terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen aiheuttaa toimeentulon estymisen ja voimavarojen loppumisen.

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa kuntia turvaamaan heikoimmassa asemassa olevia poikkeusoloissa. Erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä on autettava ja lapsen oikeudet turvattava mahdollisimman täysimääräisesti myös poikkeusoloissa.

Erityislapsiperheiden palvelut on turvattava. On oltava rohkeutta tehdä päätöksiä nopealla aikataululla. Tämä voi tarkoittaa omaishoidon tuen määräaikaista korotusta hoidon sitovuuden ja kuormittumisen lisääntymisen perusteella. Palveluntarpeen arviointi tarvittaessa nopeasti ei saa jäädä tekemättä poikkeuslakiin vedoten.

Vaatimuksen kuntapäättäjille ja viranhaltijoille ovat allekirjoittaneet

Nina Korventaival, toiminnanjohtaja, Kehitysvammatuki 57 ry
Pia Lemmetty, toiminnanjohtaja, Leijonaemot ry
Satu Mustonen, toiminnanjohtaja, Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry
Marja Ruotsalainen, toiminnanjohtaja, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry
Eeva Virkkunen, puheenjohtaja, Lasten omaishoitajat ry.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!