Työikäiset omaishoitajat

Hoivan ja ansiotyön yhteensovittaminen

Tutkimusten mukaan arviolta 700 000 ihmistä yhdistää ansiotyön ja hoivan. Ansiotyö ei välttämättä ole virallisen omaishoidon tuen saamisen este. Työajan joustot ovat keskeisiä työn ja omaishoidon yhteensovittamiseen vaikuttavia tekijöitä.

Omaishoitajana jaksaminen

Terveydestä huolehtiminen on jaksamisen perusta. Omaishoitajilla oma terveys usein jää toiselle sijalle, sillä läheisen hyvinvointi ja muu arjesta selviytyminen vie voimavarat. Myös oman ajan ottaminen on haasteellista. Omaishoitajan hyvinvointi heijastuu kuitenkin koko perheen elämään.

Liikunta

Liikunta vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin. Itsestä huolehtiminen on hyvinvoinnin perusta. Omaishoitajilla tämä usein jää toiselle sijalle, sillä läheisen hyvinvointi ja arjesta selviytyminen vie voimavarat. Omaishoitajan oma hyvinvointi heijastuu koko perheen elämään.

Ravinto

Terveellinen syöminen koostuu säännöllisestä ateriarytmistä, ruuan laadusta ja määrästä. Monet ovat tunnesyöjiä.

Uni

Unen merkityksen huomaa vasta silloin, kun siihen liittyy ongelmia. Unettomuuden itsehoito on tärkeää.

Henkinen jaksaminen

Omaistaan hoitavan henkinen kuormitus voi johtua muun muassa hoidon sitovuudesta ja oman ajan puutteesta.

Ajankohtaista

Kaikki tiedot Pääkaupunkiseudun omaishoitajien tapahtumista ja tilaisuuksista ovat Oma-lehdessä. Omaishoito on joukkuelaji. Lähde mukaan!

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!