Työikäiset omaishoitajat

Hoivan ja ansiotyön yhteensovittaminen

Tutkimusten mukaan arviolta 700 000 ihmistä yhdistää ansiotyön ja hoivan. Ansiotyö ei välttämättä ole virallisen omaishoidon tuen saamisen este.

Hyvinvointi ja liikunta

Itsestä huolehtiminen on hyvinvoinnin perusta. Omaishoitajilla tämä usein jää toiselle sijalle, sillä läheisen hyvinvointi ja arjesta selviytyminen vie voimavarat. Omaishoitajan oma hyvinvointi heijastuu koko perheen elämään.

Liikunta vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin.

Ajankohtaista

Pääkaupunkiseudun omaishoitajien tapahtumakalenteri

Pääkaupunkiseudun omaishoitajien tapahtumat Facebookissa


Työajan joustot

Työajan joustot ovat keskeisiä työn ja omaishoidon yhteensovittamiseen vaikuttavia tekijöitä. Omaishoitajaliiton sivulle on koottu keskeisiä työajan joustoon liittyviä järjestelyjä.

 

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!