Omaishoidon kokemusasiantuntijat

Omaishoiton kukemusasiantuntijat 2019

Omaishoidon kokemusasiantuntijatoiminnan tavoitteena on osallisuuden ja palvelujen kehittäminen sekä tietoisuuden lisääminen omaishoidosta.

Koulutetut kokemusasiantuntijat toimivat vertaisohjaajina ryhmissä tai ryhmänohjaajana. He ovat tukihenkilöitä, kokemuskouluttajia ja kertovat kokemuksistaan monipuolisesti esimerkiksi mediassa ja tilaisuuksissa.

Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n tavaramerkin.

Kokemusasiantuntijoiden välitys ja lisätietoja omaishoidon kokemusasiantuntijatoiminnasta:

Lea Lindqvist, 040 544 0311, etunimi.sukunimi@polli.fi

Mediayhteistyö:

Ari Liimatainen, 050 408 1815, etunimi.sukunimi@polli.fi

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!