Omaishoidon kokemusasiantuntijat

Omaishoiton kokemusasiantuntijat 2019

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry on kehittänyt kokemusasiantuntijan koulutusmallin erityisesti omaishoitoon. OKA®-koulutusmallin avulla osallistamme omaishoitajia vaikuttamaan palvelurakenteisiin, luomaan positiivista mielikuvaa omaishoidosta sekä tuomaan esille erilaisia omaishoitajuuksia.

OKA®-koulutus antaa valmiuksia toimia erilaisissa kokemusasiantuntijan tehtävissä. Näitä voivat olla esimerkiksi

  • palveluiden kehittäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja päättäjien kanssa
  • luennointi omaishoidosta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille
  • ryhmäohjaajana toimiminen
  • tukihenkilönä oleminen toiselle omaishoitajalle
  • haastatteluiden antaminen mediassa jne.
Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n tavaramerkin.

Omaishoidon kokemusasiantuntijatoiminnan kautta on merkittävästi lisätty omaishoitajien osallisuutta ja osallistamista sekä mahdollisuuksia vaikuttaa omaishoitotyön kehittämiseen. Koulutetut kokemusasiantuntijat ovat olleet mukana konkreettisesti palvelujen kehittämisessä ja ammattilaisten tiedon lisäämisessä.

Omaishoidon kokemusasiantuntijatoiminnan vaikutukset näkyvät palautteissa, joissa kuvataan poikkeuksetta toiminnan olleet merkittävää, vaikuttavaa ja koskettavaa.

Kokemusperäistä tietoa tarvitaan ammatillisen ja tutkimuksellisen tiedon rinnalla, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamisen vahvistamiseksi asiakastyössä tai palvelujärjestelmän kehittämiseksi.

Kokemusasiantuntijoiden välitys ja lisätietoja omaishoidon kokemusasiantuntijatoiminnasta: Lea Lindqvist, 040 544 0311, etunimi.sukunimi@polli.fi

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!