Somali | af somaali

Miyaad tahay xigto daryeele?

Miyaad ka caawisaa ehelkaaga guriga kula deggan arrimahaa nolol maalmeedka ku saabsan sida cunta-cunista iyo dhar-xirashada? Inuu ehelkaadu u baaxdo caawimadaada waxaa keeni kara tusaale ahaan duqnimo, naafanimo ama jirrasho. Haddii uu ehelkaada kaaga baahanyahay caawimaad joogto ah si uu guriga ugu noolaado, waxaad noqotay xigto daryeele.

Ururka Ehelka iyo Xigto daryeelayaasha ee agagaarka caasimaddu wuxuu caawiye xigto daryeelaye ahaan uga shaqeeyaa Helsinki iyo Vantaa. Qoysaska ku nool xaalad xigto daryeelitaan waa in ay heystaa macluumaadyo iyo habab ku filan si ay u hirgeliyaan nolol-maalmeedka ugu wanaagsan. Waxaan luqado kala duduwan ku bixinaa macluumaadyo ku saabsan xigto daryeelista iyo talobixin iyo hagitaan oo aan xigto daryeelayaasha siino, haddii loo baahdana waxaa la isticmaalaa turjubaan.

Macluumaadyada xiriirka:

Tuulikki Hakala
horumariya qaabilsan shaqada dadka dalka u soo guuray
046 922 3590
etunimi.sukunimi@polli.fi

Xafiiska ururku wuxuu furanyahay Isniin- Jimco saacadda 9-15:
Ratamestarinkatu 7
00520 Helsinki

Ilmaha gaarka ahi waa hadiyad  – kooxda loogu talagalay hooyooyinka afka soomaaliga ku hadla – ryhmä somalinkielisille erityislasten äideille kuukauden viimeinen torstai klo 17 Itäkadun perhekeskuksessa. Lisätietoja Tuulikilta tai somaliksi Omaisneuvo-puhelimesta (tiedot alla)

Hagaha xigto daryeelaha ee ku qoran luqadda hufan – Opas omaishoitajalle

Garo oo noo sheeg xaaladdaada qof ehelo kuu ah oo aad daryeesho – Tunnista omaishoitotilanne -esite

Sidee guriga loogu hirgeliyaa daryeel daawo oo ammaan ah? – Kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona -opas

Telefoon talo siineed ee arimaha taakulada ehelka ee luuqadda soomaliga – Somalinkielinen Omaisneuvo-puhelin

Qaamuuska arrimaha bulshada Sosiaalialan sanakirja somaliksi, Tukikeskus Hilma

Lääkeinformaatioverkosto:

Isticmaalka ugu haboon ee daawooyinka

Gadashada daawooyinka ee Finland


Warbixinta eheltaakuleyn ee luuqadda soomalig`a – Tietoa omaishoidosta somaliksi -video

Waa kuma qofka ehelkiis daryeelaha ah?

 Kuka on omaishoitaja -video

Tabaha garabqabashada jirahaaneed ee ehel daryeelaha (3)

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!