Lapsen oikeuksien viikko

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 20.–26.11.2023. Vuoden teemana on lasten oikeus hyvinvointiin.

  • Lapsen oikeus hyvinvointiin: Teema korostaa, että lapsella on oikeus fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, jota tulee edistää laaja-alaisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti.
  • Hyvinvoinnin tekijät ja uhat: Lapsen hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät, kuten elinolot, terveydentila, perheen tilanne ja yhteiskunnan suojelu. Varhaislapsuuden kokemukset ovat erityisen tärkeitä. Epäsuotuisat elinolot, kuten köyhyys ja syrjintä, vaarantavat lapsen hyvinvointia. Lisäksi kriisit, kuten ilmastokriisi, koronapandemia ja Ukrainan sota, kuormittavat lasten ja nuorten jaksamista ja hyvinvointia.
  • Hyvinvoinnin vahvistaminen: Vuoden aikana nostetaan esiin erilaisia hyvinvoinnin puolia ja näkökulmia, erityisesti nuorten mielenterveys. Osallisuuden kokemus on merkittävä hyvinvoinnin osatekijä: lapsen ja nuoren tulee kokea, että hän kuuluu joukkoon ja voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäristöönsä. Vuoden aikana kannustetaan lapsia ja nuoria keskustelemaan ja kertomaan, mistä heidän hyvinvointinsa muodostuu.
Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!