Omaishoitovapaa on osa työsopimuslakia

Työsopimuslakiin (pykälä 7 b) tuli 1.8.2022 voimaan omaishoitovapaa. Sen mukaan työntekijällä on kalenterivuoden aikana oikeus saada enintään viisi palkatonta vapaapäivää henkilökohtaisen avun tai tuen tarjoamiseksi omaiselle tai samassa taloudessa asuvalle läheiselle, jos tämä tarvitsee työntekijän läsnäoloa edellyttävää avustamista tai tukea toimintakykyä huomattavasti alentaneen vakavan sairauden tai vamman vuoksi. Oikeus vapaaseen on myös saattohoitoon osallistuvalla.

Tässä omaishoitovapaassa kannattaa huomioida, että hoidon tarvitsijan tulee asua samassa taloudessa. Se ei siis tue niiden omaishoitajien vapaan tarvetta, jotka hoitavat läheistään eri talouteen, vaikka he olisivat virallisen sopimuksen tehneitä omaishoitajia.
Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055/

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!