Seniorikeskukset tulevat Helsinkiin

Ikääntyneiden omaishoitajien jaksamiseen luvataan tukea.

Teksti: Ari Liimatainen

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta jatkaa ensi vuoden talousarvioehdotuksen käsittelyä. Omaishoidon tuen käyttöä vahvistetaan yhtenä palvelujen tuottamistapana. Ikääntyneiden palveluissa luvataan tukea omaishoitajien asemaa ja jaksamista.

Monipuoliset palvelukeskukset muuttuvat vuoden alusta Seniorikeskuksiksi.

Senioripalvelujen toimintamalli tarjoaa palveluja sekä kotona asuville että ympärivuorokautisessa hoidossa oleville ikääntyneille. Malliin sisällytetään matalan kynnyksen palveluja sekä toimintakykyä vahvistavia, kuntoutumista edistäviä ja korjaavia palveluja.

Palveluneuvonta ja alustava palvelutarpeen arviointi on keskitetty Seniori-infoon. Tavoitteena on ratkaista asiakkaan palvelutarve mahdollisuuksien mukaan jo ensikontaktissa keveimmän palvelun periaatteella. Tämä tarkoittaa kolmannen sektorin ja ulkopuolisten toimijoiden palvelujen hyödyntämistä.

Palvelujen kysyntä kasvaa väestön ikääntyessä ja palvelutarpeiden kasautuessa myöhäisempään ikään. 75 vuotta täyttäneen väestön määrä kasvaa ennusteiden mukaan Helsingissä vuoden 2020 alusta vuoden 2023 alkuun mennessä noin 8 600 henkilöllä (18 %).

Toimintatavat uudistuvat

Helsingissä otetaan ensi vuonna käyttöön asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti. Uusi järjestelmä edellyttää sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön kouluttamista ja merkittävää sijaistyövoiman tarvetta.

Palvelurakenteen muutos jatkuu painottamalla erityisesti sairaiden ja toimintakykynsä menettäneiden mahdollisuutta asua kotonaan kotihoidon turvin.  Helsinki lupaa tuottaa ja järjestää kotona asumista tukevia ja kuntoutumista edistäviä palveluja. Sairaanhoidossa painopiste on geriatrisessa akuuttihoidossa, kuntoutuksessa ja palliatiivisessa hoidossa.

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan seuraava kokous on tiistaina 20. elokuuta.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!