Jopa tuhat alaikäistä toimii omaishoitajana

Lapsiasiavaltuutettu ei pidä järjestelyä välttämättä ongelmallisena, jos alaikäisen etu otetaan tarkasti huomioon.

Teksti: Ari Liimatainen

THL:n kuntakyselystä käy ilmi, että omaishoitajana toimii Suomessa noin tuhat alaikäistä. Heidän omaishoitotilanteestaan ei ole tietoa, mutta selvitys vahvistaa, että omaishoitajia on kaikissa ikäryhmissä.

Kaiken kaikkiaan Suomessa arvioidaan olevan 20 000 lasta tai nuorta, jotka joutuvat huolehtimaan omasta äidistä, isästä tai muusta läheisestä. Usein syynä on fyysinen tai psyykkinen sairaus, päihdeongelma tai muu terveyteen liittyvä ongelma.

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n saaman tiedon mukaan Helsingissä ja Vantaalla ei ole yhtään alaikäistä, jonka kanssa olisi tehty omaishoitosopimus. Toiminnanjohtaja Marja Ruotsalainen pitää silti tärkeänä, että kunnat kehittävät vaikuttavia toimintamalleja lasten ja koko omaishoitoperheen hyvän arjen turvaamiseksi.

Sopimus voi olla epävirallisia järjestelyjä parempi ratkaisu

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen painottaa lapsen etua. Kuva: Sami Perttilä

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan laki omaishoidon tuesta ei sulje pois mahdollisuutta, että alaikäinen toimii omaishoitajana.

– Kunnan kanssa tehty sopimus velvoittaa tehtävään eri tavalla kuin vapaaehtoisuuteen ja perhesuhteisiin perustuva omaishoito, mutta samalla se tuo järjestelyyn valvontaelementin ja taloudellisen kompensaation. Järjestelyssä ei siis ole välttämättä ongelmaa, jos päätöksessä huomioidaan alaikäisen etu ja mielipide huolellisesti.

Pekkarinen painottaa, että järjestelyn on perustuttava kaikkien osapuolten omaan toiveeseen ja että nuoren on tehtävä sopimus painostamatta ja omasta halusta.

– Käytännössä tulisi noudattaa samoja periaatteita kuin laissa nuorista työntekijöistä, vaikkei omaishoitosopimuksessa olekaan kyse työsuhteesta.

Laki vaatii huolehtimaan siitä, ettei työ ole vahingoksi nuoren työntekijän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle. Työ ei saa vaatia suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin ikään ja voimiin nähden on kohtuullista.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunnalla on korostunut velvollisuus huolehtia esimerkiksi nuoren omaishoitajan vapaista ja lomista. Lisäksi nuorella on oltava aina mahdollisuus arvioida luotettavan aikuisen kanssa halukkuuttaan jatkaa tehtävässä.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen korostaa, että omaishoitajuus ei saa vaikeuttaa tai estää nuoren opiskelua. Nuorille tärkeitä ovat niin ikään vertaissuhteet ja vapaa-ajan harrastukset.

– Itse asiassa alaikäisen kannalta ongelmallisimpia ovat tilanteet, joissa hän joutuu huolehtimaan omaisestaan painostettuna tai pakotettuna ja omainen on hyvin huonossa kunnossa. Aina aikuiset eivät osaa edes arvioida tilanteen kuormittavuutta. Tällaisten tilanteiden ehkäisyyn ja säätelyyn virallinen omaishoitosopimus voi olla lapsen kannalta jopa epävirallisia järjestelyitä parempi ratkaisu.

Kirsin tarina – video nuoresta hoivaajasta

Omaishoitajaliiton videolla Kirsi Hokkila kertoo lapsuudestaan äitinsä hoivaajana. Hokkila on Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n omaishoidon kokemusasiantuntija.

Mitä nuorista hoivaajista tiedetään?

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry järjestää torstaina 23.5. seminaarin nuorten hoivaajien tilanteesta. Yhteistyökumppaneina toimivat FinFami Uusimaa ry ja Omaishoitajaliiton Jangsterit-hanke.

Toimittaja Kimmo Ohtonen juontaa seminaaripäivän. Kuva: Laura Ohtonheimo

Seminaarissa saadaan uutta tietoa nuorista hoivaajista ja kuullaan heidän kokemuksiaan huolesta, vastuusta ja rakkaudesta. Tilaisuuden juontaa toimittaja Kimmo Ohtonen.

Kimmo Ohtonen osallistuu mielellään tärkeään keskusteluun.

– Tuntuu ikävältä, että Suomessa moni nuori joutuu kantamaan vastuuta omista vanhemmistaan. Nuorten pitäisi saada keskittyä nuorena olemiseen, opiskeluun ja harrastuksiin. Heidän ei pitäisi joutua hoitamaan aikuisia.

Lapset ja nuoret huolenkantajina -seminaarin ilmoittautuminen päättyy pe 17.5. kello 9. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!