Lue lisää netistä – jos pystyt

Monet omaishoitajat ovat taitavia älylaitteiden käyttäjiä ja digipalveluiden hyödyntäjiä. Suuri osa gerontologisen sosiaalityön asiakkaista jää kuitenkin digitaalisten palveluiden ulkopuolelle.

Teksti: Ari Liimatainen
Oma-lehti 4/2020

Helsingin kaupungin gerontologisen sosiaalityön raportista käy ilmi, että työntekijät joutuvat avustamaan iäkkäitä ihmisiä muun muassa pankkiasioissa. Pankkitunnuksia käyttää itsenäisesti arviolta viisi prosenttia asiakkaista.

Työntekijöillä ei ole oikeutta hoitaa asiakkaan raha-asioita, vaikka odotukset ovat sen suuntaisia. Tällä hetkellä työskennellään usein harmaalla alueella, ehkä laittomasti.

Digisyrjäytyminen lisää iäkkäiden ihmisten taloudellisen hyväksikäytön riskiä, mutta taloudellista kaltoinkohtelua voi olla vaikea huomata.

Kaltoinkohtelun havaitsemista helpottaisi, jos pankit lähettäisivät sosiaalitoimeen huoliviestin asiakkaasta, jolla on vaikeuksia hoitaa raha-asioita muistiongelmien vuoksi. Nykyisin pankkisalaisuus estää viestien lähettämisen. Asia vaatii lakimuutoksen.

Tiliotteiden ja saldojen lähettäminen pankista Kelaan nopeuttaisi hakemusten käsittelyä ja edistäisi asiakkaan etua. Tämäkin edellyttää lakimuutosta.

Toimeentulotukea hankintoihin

Kun asioiminen on muuttunut sähköiseksi, iäkkäiden ihmisten mahdollisuudet hoitaa omia asioitaan ovat heikentyneet. Laitteiden, ohjelmien ja palveluiden käyttö vaatii digitaalisia taitoja. Tietoa saa vain netistä.

Digineuvonta ja -tuki ovat olleet pitkälti vapaaehtoisten työn varassa. Nyt tarvitaan neuvonnan laajentamista viranomaisten ja palveluntuottajien toimipisteissä. Iäkkäiden on saatava digineuvontaa luotettavasti myös kotona.

Helsingin gerontologisen sosiaalityön raportissa on esillä useita tilanteita, joihin liittyy osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden kaventumisen elementtejä. Syrjäytymistä aiheuttaa se, että tiedon saaminen ja asiointi ilman nettiä alkaa olla mahdotonta.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin lyhytaikaisten vuokra-asuntojen hakeminen muuttui viime vuonna sähköiseksi ja edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Paperisia hakemuksia ei enää hyväksytä. Näin ollen ne asiakkaat, joilla ei ole mobiilitunnistetta tai verkkopankkitunnuksia, eivät voi hakea asuntoja.

Älylaitteet eivät ole enää luksusta vaan arjen teknologiaa, johon kansalaisilla tulee halutessaan olla oikeus. Toimeentulotuen täytyy mahdollistaa laite- ja sovellushankinnat tilanteessa, jossa asiakkaan taloudellinen tilanne ei sitä salli.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!