Omaishoidon tilannekatsaus Helsingin sote-lautakunnassa ti 25.9.

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee ensi tiistaina omaishoidon uusien myöntämisperusteiden vaikutuksia. Esityslistalla on myös suunnitelmia omaishoidon tuen kehittämiseksi.

Teksti: Ari Liimatainen

Lautakunnalle esitellään ti 25.9. sen pyytämä tilannekatsaus Helsingin uusien omaishoidon tuen myöntämisperusteiden vaikutuksista.

Lautakunta hyväksyi vuoden 2017 lopulla Helsinkiin uudet omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja edellytti, että sille tuodaan selvitys uusien myöntämisperusteiden toimivuudesta. Tilannekatsaus on luettavissa lautakunnan esityslistalta.

Tässä yhteydessä lautakunnalle esitetään, että kotiin palvelusetelillä tarjottavaa lomituspalvelua omaishoitajan loman ajaksi kehitettäisiin. Lautakunnalle esitetään, että jatkossa lomituspalvelua tarjottaisiin omaishoitajan tueksi nykyisen 2–3 kerran ja 6 tunnin jakson sijasta selvästi pidempinä jaksoina eli 2–3 kertaa 12 tuntia. Tämän arvioidaan lisäävän kustannuksia noin 1,8 miljoonaa euroa, jolloin koko vuoden lomituskustannukset olisivat yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa.

Helsingissä oli tammi-heinäkuun aikana 2018 yhteensä 3 567 omaishoidon sopimuksen tehnyttä omaishoitajaa. Vastaava määrä edellisenä vuotena oli 3 479.

Päivitys 25.9.2018 klo 21.42

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian pöydälle jäsen Hannu Tuomisen pyynnöstä. Seuraamme asian käsittelyä polli.fi-sivuilla.

Päivitys 5.10.2018 klo 14.16

Tilannekatsaus omaishoidontuen uusien myöntämisperusteiden vaikutuksista on esillä seuraavan kerran tiistaina 9.10.

Lautakunnalle esitellään tilannekatsaus Helsingin vuonna 2017 hyväksymien omaishoidon tuen myöntämisperusteiden vaikutuksista. Asia jäi edellisessä kokouksessa pöydälle.

Katsauksen käsittelyn yhteydessä lautakunnalle esitetään, että jatkossa lomituspalvelua tarjottaisiin omaishoitajan tueksi 12 tuntia kerrallaan, 2-3 kertaa kuukaudessa. Tällä hetkellä lomituspalvelun kesto on 6 tuntia (2 – 3 kertaa kuukaudessa).

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!