Omaishoitajan masennus lisää dementiapotilaan sairaalakäyntejä

Tutkimus korostaa, että on tärkeää huolehtia omaishoitajan terveydestä.

Teksti: Ari Liimatainen

Kotona asuvat dementiapotilaat tarvitsevat tavallista enemmän sairaalakäyntejä, jos heidän omaishoitajansa sairastuu masennukseen.

Yhdysvaltalaistutkimus paljastaa, että dementiapotilaat käyvät sairaalan päivystyksessä noin kaksi kertaa useammin, jos heidän omaishoitajansa potee masennusta. Sen lisäksi, että masennus lisää sairaalakäyntejä, omaishoitajien masennus myös lisääntyy hoidettavan sairaalakäyntien myötä.

Taustalla on todennäköisesti omaisen hoitamisen raskaus ja sen aiheuttama uupumus. Tähän viittaa myös se, että masennus ei kasvata sairaalahoitoja niissä omaishoitoperheissä, jotka ovat hankkineet ulkopuolista hoitoapua.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että omaishoitajan tukeminen lykkää dementiapotilaan joutumista hoitokotiin. Konkreettisen avun ja taloudellisen tuen lisäksi myös erilaiset tukiryhmät, kuntoutus ja tuetut lomat auttavat.

Dementia on muistisairauden vaikean vaiheen oirekuva, johon sisältyy laaja-alaista muistin, tiedonkäsittelyn ja itsenäisen selviytymisen heikkenemistä.

Omaishoitajan masennus ei aina riipu muistisairaan oireilusta

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen tutkimus on osoittanut, että omaishoitajan taakan tunne kasvaa muistisairaan henkilön psykologisten ja käytösoireiden lisääntyessä.

Muistisairaan henkilön oireiden vakavuudesta ei voi kuitenkaan suoraan päätellä, onko omaishoitaja vaarassa masentua. Terveystieteiden tohtori Tarja Välimäki sanoo, että yhteys on yksilöllinen ja tilannesidonnainen.

– Omaishoitajan kokemaan taakan tunteeseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, jos muistisairaalla on paljon tai vakavia psykologisia ja käytösoireita. Terveydenhuollossa ei voi tehdä yleistyksiä omaishoitajan kuormittuneisuudesta esimerkiksi omaishoidon keston perusteella, vaan tilanne on aina arvioitava perhekohtaisesti.

Uutispalvelu Duodecim, Itä-Suomen yliopisto

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!