Rakas, sinusta on tullut hämmentävä

Hoidettavan käyttäytyminen voi hämmentää monin tavoin. Saattaa tuntua, että koko ihminen ja hänen persoonallisuutensa on muuttunut.

Teksti: Ari Liimatainen
Oma-lehti 3/2020

Jokaisella meistä on oma tapamme käyttäytyä. Toimimme, tunnemme, ajattelemme ja kohtaamme asioita itsellemme tyypilliseen tapaan.

Tietynlaiseen käyttäytymiseen on syynsä. Käyttäytyminen kertoo aina jostain, kuten esimerkiksi tarpeista ja toiveista, hyvästä tai huonosta olosta, mielipahasta tai mielihyvästä.

Hämmentävänä pidetään yleensä sellaista käytöstä, jonka ympäristö ja muut ihmiset kokevat poikkeavaksi ja huomiota herättäväksi. Hämmentävyys on aina jonkun muun kuin käyttäytyjän itsensä tulkinta tilanteesta.

Käyttäytyjän kannalta kyse on tarpeiden ja toiveiden esiin tuomisesta niillä edellytyksillä, joita hänellä on. Hämmentävää käyttäytymistä voi pitää viestinä, joka ei ole löytänyt sosiaalisesti hyväksyttävää muotoa.

Kun hoidettava ei esimerkiksi pysty kertomaan tarpeistaan tai tunteistaan sanoilla, hän ilmaisee niitä käyttäytymällä tietyllä tavalla.

Taustalla monia syitä

Kuka tahansa voi yrittää kuvitella elämänsä sellaiseksi, jossa toiset ihmiset eivät ymmärrä sinua ja kaikki tuntuu muutenkin sekavalta tai epätodelliselta. On helppo tajuta, että kokemus saattaa johtaa jopa vihamieliseen käyttäytymiseen.

Muuttuneelle käyttäytymiselle löytyy harvoin yhtä selittävää tekijää. Taustalla voi olla monia syitä, kuten sairaus tai vamma, vaikeudet kommunikoinnissa, ymmärtämisessä tai poikkeavuudet aistien toiminnassa.

Psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen toimintakyvyn ongelmat, aistien toiminnan ja hahmottamisen vaikeudet, terveydentila ja hyvinvointi vaikuttavat kaikki käyttäytymiseen – yksilöllisten ominaisuuksien, tunteiden ja ympäristön lisäksi.

Lääkehoidon sivu- tai haittavaikutuksena voi ilmetä käyttäytymisen muutoksia.

Salailu ei kannata

Hämmentäväksi koettua käytöstä ei aina voi välttää, mutta siihen voi varautua ja sitä voi yrittää ennaltaehkäistä. Hoidettavan käyttäytymistä on hyvä miettiä hoidettavan tarpeiden näkökulmasta.

Seuraamalla hoidettavan käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa omaishoitaja voi oppia tunnistamaan tekijöitä, jotka laukaisevat hankalaksi koettua käyttäytymistä. Näin hän voi ennakoida ja mahdollisuuksien mukaan välttää vaikeiden tilanteiden syntymistä.

Hoidettavan itsenäisyyden, osallisuuden ja arjen rutiinien huomioiminen auttavat keinojen ja toimintatapojen löytämisessä.

Jos hoidettava tai omaishoitaja kokevat omaishoitotilanteen hävettäväksi, avun saaminenkin on vaikeampaa. Häpeä ja salailu johtavat itsearvostuksen vähenemiseen sekä sosiaalisen elämän kapeutumiseen.

Käyttäytymiseen voi vaikuttaa

Hoidettavan voimavaroja ja kykyjä vahvistamalla voi helpottaa ja vähentää käytösoireita. Positiivisten asioiden ja hetkien löytäminen on tärkeä käyttäytymiseen vaikuttava tekijä.

Yhteistä vuorovaikutusta on hyvä tarkastella silloin tällöin. Joskus voi huomaamattaan vahvistaa esimerkiksi aggressiivista käyttäytymistä. Hoidettava voi oppia siihen, että huutamalla tai nyrkkiä puimalla saa oman tahtonsa läpi.

Myönteinen tapa esittää asioita tukee toivottavaa käyttäytymistä. Myönteinen ja kysyvä muoto antaa hoidettavalle mahdollisuuden omaan mielipiteeseen, myöntymiseen tai kieltäytymiseen. Välttämättömiä asioita ei kysytä vaan todetaan. Usein on tarpeen myös rohkaista.

Omaishoitajan on tärkeä tietää, kuinka hoidettava ilmaisee perustarpeitaan, tarvettaan tulla huomioiduksi sekä miten hän ilmaisee myöntymistä ja kieltäytymistä, avun tarvetta tai pelon tunteita.

Myös omaishoitajalla tulee olla mahdollisuus käsitellä omia tunteitaan ja jakaa niitä. Omien tunteiden tiedostaminen ja hyväksyminen ovat ensiarvoisen tärkeitä arjessa jaksamisen ja selviytymisen kannalta.

Jutussa on käytetty lähteenä Omaishoitajaliiton Omainen hoitajana -sarjan teosta ”Kun hoidettavan käyttäytyminen hämmentää”. Kaikki oppaat voi lukea tai ladata maksutta osoitteessa polli.fi/omainenhoitajana. Painettuja oppaita voi tilata Omaishoitajaliitosta, 5 euroa/kappale.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!