Korona-aika on ollut omaishoitajille erilainen suurissa asutuskeskuksissa

Näin tulee ilmi vasta ilmestyneessä Sosiaalibarometrin Koronakriisin ja palvelujärjestelmän joustavuus -osassa.

Omaishoitajien tilanne on koronaepidemian aikana ollut erilainen eripuolilla Suomea. Sosiaalibarometrin mukaan erityisesti yli 75 000 asukkaan sote-alueilla sekä Uudellamaalla, jossa koronaepidemian vaikutukset ovat olleet vakavia. Näillä alueilla omaishoitajien tukea sekä esimerkiksi lyhytaikaishoitoa voitiin tarjota vähemmän kuin normaalitilanteessa, sillä toimintayksiköissä oli noudatettava erityistä varovaisuutta.

Omaishoitajia tukevat palvelut edelleen vähäisiä

Viime keväänä merkittävä osa kunnista ilmoitti, että omaishoitajille ei järjestetä koronaepidemian vuoksi lakisääteisiä vapaita ja hoidettavien päivätoiminta oli katkolla. Kotihoidon käyntien määrä väheni, ja noin viidennes kunnista arvioi keväällä, että kotihoidon käyntejä rajoitettiin epidemian aikana. Erilaisia korvaavia lomitus- tai kuntoutusratkaisuja vietiin kotiin, mutta niiden toiminta oli eri alueilla vaihtelevaa.

Selvitykseen vastanneiden mielestä vastaava tilanne jatkui vielä loppuvuodesta 2020. Esimerkiksi omaishoitajille ei tarjottu tukea kotiin juuri normaalia enempää ja merkittävä osa vastaajista arvioi, että omaishoitajien tukipalveluja tarjottiin loppuvuodesta jopa normaalia vähemmän. Näyttää siltä, että eritysesti asukasluvultaan suuremmilla sotealueilla omaishoitajien tukea tarjottiin vähemmän verrattuna normaalitilanteeseen.

Läheisten ja ystävien apu on noussut korona-aikana, kun lähikontakteja jouduttiin välttämään. Sosiaalityöntekijöistä 89 prosenttia koki, että läheisten tarjoaman arjen tuen, kuten ruokahuollon ja asiointiavun, merkitys oli melko suuri tai suuri. Samoin erilaisten järjestöjen, seurakuntien ja muiden vapaaehtoisten antama apu on ollut merkittävää heikoimmassa asemassa oleville ihmisille.

Odotukset järjestöille koronaepidemian jälkeen

Sosiaalibarometrin mukaan 46 prosenttia sote-johtajista kohdisti odotuksia erityisesti järjestöille koronaepidemian seurauksista toipumisessa. Normaaliaikaan paluun jälkeen järjestöiltä toivotaan kohtaamispaikkoja, vertaistukea ja muuta kasvokkaista ryhmätoimintaa sekä liikunta- ja virkistystoimintaa. Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry on tehnyt jo syksylle suunnitelmaa ns. normaalitilaan palaamiseen. Sen lisäksi on lähetty juuri jäsenistölle kysely, missä toivotaan vastauksia siihen, miten voimme tukea omaishoitoperheitä koronatilanteen jälkeen.

Sosiaalibarometri on luettavissa https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2021/03/2021-3-23-SOSTE-julkaisu-Sosiaalibaometri-2021-osa-2-koronakriisi-ja-palvelujarjestelman-joustavuus.pdf

Sosiaalibarometri on SOSTEn eli Suomen sosiaali ja terveys ry:n julkaisu, jonka sisältö perustuu tutkimusaineistoon, joka nyt koottiin tammi-helmikuussa 2021 sosiaali- ja terveysjohtajilta, sosiaalityöntekijöiltä, Kelan esihenkilöiltä ja toimihenkilöiltä sekä TE -toimistojen johdolta.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!