Miksi omaishoito ei houkuttele?

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä omaisten näkemys hoivavastuusta on muuttunut. Palvelujen laadussa ja riittävyydessä ei ole juurikaan vikaa.

Teksti: Ari Liimatainen

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta totesi vuoden 2018 arviointikertomuksessa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee ryhtyä toimiin omaishoitoa tukevien palveluiden laadun ja riittävyyden parantamiseksi.

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta antoi eilisessä kokouksessa tarkastuslautakunnalle oman lausuntonsa. Lausunnossa toistetaan, että kaupunki järjestää omaishoitajien palveluja enemmän kuin laki edellyttää ja palvelut ovat pääosin riittävät.

Lautakunnan mukaan omaishoidon houkuttelevuuteen vaikuttavat myös muuttuvat yhteiskunnalliset tilanteet ja näkemykset hoivavastuusta. Omaishoitajien määrä saattaa laskea omaishoidon hyvistä palveluista huolimatta.

Kuntoutusta kehitetään

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien aikaisen hoidon kehittäminen jatkuu. Useissa lyhytaikaishoidon yksiköissä käynnistetään syksyllä 2019 omaishoitoperheille suunnattu kuntoutusmenetelmien kehittämisprojekti.

Vapaapäivien järjestämisen valinnanvapautta kehitetään henkilökohtaisen budjetin kokeilun avulla, jos kaupunginvaltuusto antaa kokeilulle luvan. Henkilökohtaisen budjetin avulla omaishoitoperhe voi hankkia hoitajan kotiin myös ilta-aikaan.

Sote-lautakunta huomauttaa, että nykyisin käytössä olevaa kotiavustajapalvelua on voinut saada myös iltaisin.

Liikkumisen tukea pienituloisille

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta esitti arviointikertomuksessaan, että omaishoidon palvelujen saavutettavuutta pitää parantaa järjestämällä kuljetus esimerkiksi taksisetelin avulla.

Sote-lautakunnan mukaan taksisetelien käyttö ei ole hankintalain mukaan mahdollista, koska julkiset hankinnat pitää kilpailuttaa niiden arvon ylittäessä 60 000 euroa.

Pienituloisilla (kahden hengen talouden bruttotuloraja 3 117 euroa kuukaudessa) on oikeus sosiaalihuoltolain mukaiseen liikkumisen tukeen. Asiakkaan kokonaistilanteen arvioinnin perusteella sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät tulorajat voivat myös ylittyä.

Asiantuntemus Pääkaupunkiseudun omaishoitajilta

Tarkastuslautakunta kehotti sosiaali- ja terveystoimialaa tiedottamaan omaishoitajana toimimisen mahdollisuuksista entistä laajemmin, erityisesti työssäkäyville.

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan mukaan Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:llä on asiantuntemusta työssäkäyvien omaishoitajien tarpeista. Lausunnossa esitetään, että kaupungin omaishoitoon liittyville internetsivuille kootaan Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n kanssa työssäkäyvien omaishoitajien tietopaketti.

Lue myös: Tarkastuslautakunta vaatii omaishoitoa tukevien palvelujen parantamista

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!