Omaishoitaja on arjen asiantuntija

Merkittävin muutos tapahtuu ihmisten kohtaamisessa.

Teksti: Marja Ruotsalainen
Oma-lehti 2/2020

Omaishoitajat ovat oman hoivatilanteensa parhaita asiantuntijoita. On tärkeää ottaa heidät mukaan kehittäjäkumppaneiksi palvelujärjestelmiä kehittäessä.

Omaishoitajat tekevät ammattilaisten kaltaista työtä. Omaishoitajuus on itsenäinen ja yksinäinen laji. Yksilölliset perhetilanteet, kirjavuus ja erilaisuus ovat rikkaus. Ne ovat parhaiten hyödynnettävissä niin, että omaishoitajia kuullaan aidosti eikä hoivan tarpeita tuotteisteta ja määritellä hintana ja lähdetä pohtimaan, miten kustannustehokkaaksi hoivan omaishoitajuudessa saisi.

PALVELUJÄRJESTELMÄ näyttäytyy isona joukkona julkisia palveluja, jotka tuotetaan sektoreissa tai lokeroissa diagnoosi- ja ongelmakeskeisesti. Yksittäisiä palveluja irrotetaan ja kilpailutetaan pariksi vuodeksi kerrallaan. Tällaisessa sekamelskassa on iso riski myös pudota palvelujärjestelmien ulkopuolelle.

Minulla oli mahdollisuus käyttää puheenvuoro omaisyhteistyöstä Finlandia-talolla vanhustyön ammattilaisten tapahtumassa kahden omaishoidon kokemusasiantuntijan kanssa. Halusin puheenvuorossani kertoa, että omaishoito koskettaa meitä kaikkia.

Omaisilta kantautuvat äänet ovat monitasoisia, mikä tekee kohtaamisista ja kehittämisestä haasteellisia. On tuttua kuulla, että yksi omainen on tyytyväinen saamaansa palveluun oman läheisensä osalta ja toinen taas kokee, ettei saanut ääntään kuuluviin missään kohti palveluja suunniteltaessa.

YHDISTYKSEMME tuottama edunvalvonta, ohjaus, neuvonta, vertaistoiminta ja virkistysmahdollisuudet tukevat omaishoitajaa ja ovat osa heidän hyvinvointinsa tukemista. Tarjoamme vapaaehtoistoimintaa ja annamme mahdollisuuden toimia.

Yhdistyksestämme löytyy omaishoitajien tarvitsemaa asiantuntijuutta ja olemme myös hyvinvointipalvelujen tuottajia ja mahdollistajia. Palvelumme täydentää tai jopa korvaa julkisia palveluita.

Yksittäistä omaishoitajaa on tuettava oman elämänsä hallinnassa ja on autettava sopeutumaan palvelujärjestelmärakenteisiin, jotka ovat jatkuvassa muutoksessa. Mikäli kaltaistamme yhdistystä ei olisi, eivät omaishoitajan ääni ja hänen oma tarinansa tulisi niin selkeästi esille kuin ne nyt tulevat.

KOKEMUSPERÄISELLÄ tiedolla ja sen levittämisellä on merkitystä omaishoitajan olemassaolon ja elämän mielekkyyden rakentamisessa. Yhdistyksenä pystymme mahdollistamaan tämän.Merkittävin muutos tapahtuu ihmisen kohtaamisen tasolla. Siellä missä ammattilainen ottaa rinnalleen mukaan omaisen, läheistään hoitavan, on taattua, että onnistumme järjestelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!