Tule tutustumaan arkiteknologiaan

Kokeile helppokäyttöisiä laitteita, jotka voivat tehdä arjesta turvallisemman.

Teksti: Piia Pirnetkoski
Kuva: Ikäteknologiakeskus

Kodin turvallisuus ja arjen sujuvuus ovat haasteena yhä useamman asumisessa. Ikääntyvien hoitoa ja hoivaa ohjataan aina vain enemmän kotona annettavaksi, mikä luo painetta kehittää turvallista asumista. Kotona asumista tukevat apuvälineet ovat tulevaisuudessa entistä useammin teknologiavälitteisiä.

Ikääntymiseen liittyy kaikilla toimintakyvyn laskua, minkä johdosta tapaturmariski kasvaa. Asumisturvallisuuden avulla voidaan ehkäistä tapaturmia ja onnettomuuksia, sekä edistää kotona selviytymistä ja viihtymistä. Asumisturvallisuuden edistämisessä huomioidaan monenlaiset toimintakykyyn liittyvät rajoitukset.

Oman tai läheisen turvallisuuden lisääminen ei aina vaadi suuria muutoksia kotiin, vaan pienetkin apuvälineet tai laitteet voivat tuoda huomattavaa helpotusta asumiseen. Tällaisia laitteita kutsutaan arkiteknologiaksi.

Arkiteknologiaa kaikille

Monet arkiteknologisista laitteista ovat jo ennestään tuttuja, mutta niihin on lisätty turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä tuovia ominaisuuksia. Esimerkkinä voi olla vaikkapa kattoon kiinnitettävä palovaroitin, joka paristonvaihdon tarpeessa laskeutuu nauhan varassa katosta alas, jolloin tarve tuolille kiipeämiseen poistuu.

Uuden teknisen laitteen käyttöönotto saattaa arveluttaa. Arkiteknologiset laitteet on kuitenkin suunniteltu kaikkien käytettäviksi iästä tai teknologisista taidoista riippumatta. Laadukkaan laitteen tunnistaakin muun muassa helppokäyttöisyydestä ja käyttöohjeiden selkokielisyydestä. Useimmat arkiteknologiset laitteet tai apuvälineet eivät vaadi erillistä asennusta.

Mistä arkiteknologisia laitteita sitten on saatavilla, ja paljonko ne maksavat? Mistä löytyisi lisätietoa erilaisista arjen apureista? Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskus ja Vanhustyön keskusliitto ovat koonneet kiertävän Konstikopan, jossa on nähtävillä ja kokeiltavana monenlaisia pieniä arkea helpottavia ja turvallisuutta lisääviä, helppokäyttöisiä apuvälineitä.

Konstikoppaan voi tulla tutustumaan Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n toimistolle 8.–15.4. Sosionomiopiskelija Piia Pirnetkoski esittelee helppokäyttöisiä laitteita, jotka voivat tehdä arjesta turvallisemman ja helpomman.

Varaa aika puhelimitse, 040 533 2710. Konstikoppa on esillä myös muiden tilaisuuksien yhteydessä.

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelija Piia Pirnetkoski on työharjoittelussa Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:ssä.

 

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!