Onko Helsinki omaishoitajan onnela?

Helsingin kaupunki julkaisi omaishoitokyselynsä tulokset. Kaikki hyvin?

Teksti: Ari Liimatainen

Sosiaali- ja terveysviraston kyselytutkimuksen mukaan peräti 71 prosenttia helsinkiläisistä omaishoitajista on tyytyväisiä palvelukokonaisuuteensa. 77 prosenttia omaishoitajista kokee saaneensa tarpeeksi tietoa palveluista ja 73 prosenttia kertoo myös saavansa palveluja riittävästi.

Entä miten paljon puhutut omaishoidon tuen muutokset vaikuttivat Helsingissä?

Yli puolet omaishoitajista kertoo palkkion nousseen ja myöntämisperusteiden ottavan entistä paremmin huomioon perheen kokonaistilanteen. Valtaosalla vapaapäivätkin pysyivät ennallaan tai jopa lisääntyivät.

Kyselyn valossa Helsinki vaikuttaa suorastaan omaishoidon onnelalta. Toki sosiaali- ja terveysvirasto uutisoi tänään, että moni omaishoitaja jää yksin ja kaipaisi ystävien tukea – mutta eihän kaupunki voi ystäväksi muuttua.

Kaikki ei täsmää

Miten helsinkiläiset omaishoitajat voivat olla noin tyytyväisiä saamaansa palveluun, vaikka ainoastaan 44 prosenttia heistä käyttää lakisääteiset vapaapäivänsä? Yhtä lailla vain 44 prosenttia helsinkiläisistä omaishoitajista kertoo olevansa tyytyväisiä läheisensä hoitoon vapaapäivien aikana.

Ja silti kaikki on hyvin?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n selvitysten mukaan kunnat myöntävät vapaapäiväoikeuksia kuten laki määrää, mutta käytännön järjestelyt ovat niin heikkoja, että vapaat jäävät pitämättä.

Silti kolme neljästä omaishoitajasta on Helsingin kaupungin kyselyn mukaan tyytyväisiä palvelukokonaisuuteensa.

Mitähän minulta on taas jäänyt ymmärtämättä?

Ohoi-blogissa on täyttä asiaa omaishoidosta – tunteella ja kokemusperäisesti. Kirjoittajina vuorottelevat omaishoitajat, kokemusasiantuntijat ja vapaaehtoiset sekä Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n henkilökunta ja hallitus.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!