Koronarokotukset jakavat mielipiteitä ikääntyvien vieraskielisten joukossa

Koronarokotukset jakavat mielipiteitä ikääntyvien vieraskielisten joukossa; noin puolet haluaa rokotuksen, mutta moni vielä empii. – Järjestöjen kysely kartoitti vieraskielisten ikääntyvien ajatuksia koronarokotuksista

Vieraskielisten ikääntyvien suhtautuminen koronarokotuksen ottamiseen on jakautunutta. Kuuden järjestön yhteistyössä tekemään kyselyyn vastanneista yli 50-vuotiaista vieraskielisistä noin puolet (47 %) aikoi ottaa rokotuksen. Noin neljäosa (24 %) vastaajista suhtautui rokotuksen ottamiseen kielteisesti ja liki kolmannes (29 %) ei vielä osannut sanoa, aikooko ottaa rokotteen vai ei. Tiedot kerättiin ikääntyneiden rokotusten ollessa vielä melko alkuvaiheessa, 4.2.–5.3.2021. Vastaajia oli 121 henkilöä.

Moni kaipaa päätöksen tueksi vielä tietoa rokotteen turvallisuudesta ja hyödyistä. Rokotusta empivistä 86 % koki, ettei ole saanut niistä asioista vielä tarpeeksi tietoa. Kyselyyn vastaajista yli puolet ajatteli, että ei ollut saanut riittävästi tietoa siitä, miten oma kotikunta järjestää koronarokotukset. Omalla kielellä asiointi koetaan tarpeelliseksi rokotuksiin liittyvissä asioissa. Yli puolet ikääntyvistä vieraskielisistä tarvitsee kyselyn perusteella apua yhdessä tai useammassa asiassa rokotuksiin liittyen.

Kyselyn toteuttaneet järjestöt ovat ehdottaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:lle, että he ylläpitäisivät verkkosivuillaan ajantasaista, selkokielistä koronatilannetta ja -rokotuksia käsittelevää diaesitystä, joita erikielisten etäryhmien ohjaajien olisi mahdollista käydä läpi ryhmäläisten kanssa. Materiaalin lisäksi tarvittaisiin tilaisuuksia, joissa vieraskieliset pääsevät kuulemaan ajankohtaista tietoa suoraan asiantuntijavieraalta ja kysymään heitä askarruttavia kysymyksiä omalla kielellä. Esimerkiksi eri järjestöissä toimivat etäryhmät voitaisiin koota tällaiseen isompaan etätilaisuuteen kielittäin. Näin vieraskielinen väestö saisi tarvitsemaansa ajantasaista ja omankielistä tietoa viranomaiselta sekä ohjaajilta, joihin he luottavat ja joiden puoleen usein kääntyvät kysymyksineen. Pelkkä informaation välittäminen ei riitä, vaan asiassa tarvitaan avointa keskustelua yhteisöjen kanssa. Virheellistä ja väärää tietoa on paljon liikkeellä erityisesti sosiaalisessa mediassa, jolloin oikean ja luotettavan tiedon saaminen luottamusta herättävältä tutulta ohjaajalta sekä viranomaiselta on tärkeää.

Työryhmän muodostivat ikääntyvien vieraskielisten parissa toimivat kuusi järjestöä: Eläkeläiset ry:n monikulttuurinen toiminta, Käpyrinne ry:n JADE-toimintakeskus, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n Omaisneuvo-toiminta, Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry, Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry:n Kotona täälläkin -hanke ja Monikko ry. Työryhmän yhteisenä tavoitteena on edistää vieraskielisten ja ulkomaalaistaustaisten ikääntyvien asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa, lisätä viranomaisten tietoisuutta kulttuuri- ja kielivähemmistöistä sekä edistää ikääntyvien hyvinvointia ja osallisuutta vanhuspalveluissa.

Koronarokotukset jakavat mielipiteitä_raportti 2021

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!