Kuppi nurin -ryhmä aloittaa

Tammikuun lopussa käynnistyy uusi Kuppi nurin -ryhmä omaishoitajille, joiden läheisellä on päihteiden käyttöä.

Teksti: Ari Liimatainen

Kuppi nurin -hanke on suunnattu omaishoitoperheille, joissa on päihteiden käyttöön liittyviä haasteita. Päihteitä voi käyttää omaishoitaja, hoidettava läheinen tai molemmat. Päihde voi olla alkoholi, lääkkeet tai huumeet tai näiden yhdistelmä.

Hankkeen tavoitteena on, että päihdeongelmat tunnustetaan ja tunnistetaan omaishoitoperheissä ja että perheet saavat tarpeisiinsa perustuvaa tukea.

Kuppi nurin -ryhmä omaishoitajille

Pääkaupunkiseudun omaishoitajien toimitilassa aloittaa tammikuun lopussa Kuppi nurin -ryhmä omaishoitajille, joiden läheisellä on päihteiden käyttöä. Ryhmä tarjoaa vertaistukea, voimaantumista ja tietoa. Se on maksuton, suljettu ja perustuu luottamukseen. Tervetuloa mukaan!

Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa kevään 2019 aikana. Ohjaajina toimivat omaistoiminnan kehittäjä Soili Hyvärinen ja Kuppi nurin -hankkeen suunnittelija Christa Ahonen.

Päivä: torstai 24.1, 7.2, 21.2, 7.3, 21.3, 4.4, 25.4, 16.5. klo 13 – 15
Paikka: Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n tilat, Pasilan puistotie 8, Helsinki
Ilmoittautumiset 18.1. mennessä: Tiina Sirkiä, p. 040 533 2710 (ma-to klo 9-11 ja klo 12-15)

Päihteiden käyttö puheeksi

Kuppi nurin -hankkeessa on kerätty tietoa omaishoitajien ja hoidettavien läheisten päihteiden käytöstä sekä päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden tilanteesta ja tuen tarpeista.

Kartoituksessa nousi esille, että omaishoitajien alkoholin käyttö oli yleensä vähentynyt omaishoidon myötä ja alkoholin liikakäyttöä oli vähän.

Omaishoitajien ilmoittamat alkoholin käytön syyt, kuten väsymyksen, ahdistuksen ja stressin lievittäminen alkoholilla, nostavat esille ennaltaehkäisevän työn sekä varhaisen tunnistamisen tärkeyden. Lisäksi omaishoitajat, joiden läheisellä on ongelmallista päihteiden käyttöä, tarvitsisivat enemmän tukea.

Tuloksista nousee myös huoli siitä, että ammattilaiset liian harvoin ottavat päihteiden käytön puheeksi omaishoitoperheiden kanssa.

Lue lisää.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!