Omista tarpeista pitää puhua

Toimiva parisuhde vaatii omaishoitajalta tervettä itsekkyyttä.

Teksti: Ari Liimatainen
Oma-lehti 4/2020

Kun omaishoitotilanne muuttuu, myös parisuhteen roolit muuttuvat. Omaishoitajan ei tule kuitenkaan omaksua uhrin roolia.

– Roolien muutos ei ole vähäpätöinen asia, mutta se ei saisi määritellä koko elämää, sanoo psykologi, psykoterapeutti Suvi Laru.

Suvi Laru

Parisuhde tulee pyrkiä säilyttämään parisuhteena, vaikka sairaus ja omaishoito tuovat arkeen hoivaa ja huolenpitoa.

– Parisuhteen vaaliminen on mahdollista, mutta se vaatii omaishoitajalta tervettä itsekkyyttä.

Laru painottaa, että omaishoitajan tulee ymmärtää elämän realiteetit ja ylläpitää rinnalla omaa hyvinvointiaan.

– Omaan jaksamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Verkostot ystävineen ja vapaapäivät harrastuksineen ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Omaishoitajan on uskallettava hakea apua myös parisuhteen ongelmiin ja pystyttävä puhumaan tarpeistaan.

– Potilasjärjestöt ja omaishoitoyhdistykset tarjoavat tukea. Niissä on tapahtumia, vertaistukiryhmiä ja matalan kynnyksen apua.

Miten sinua saa kohdella?

Suvi Larun mukaan on tärkeä ymmärtää ja oppia hyväksymään, että kyseessä ei kenties enää ole sama vanha parisuhde. Joskus sairaus muuttaa väistämättä ihmistä.

– Sairauden aiheuttaman surun läpikäynti on tärkeää myös puolisolle. Suru siitä, etteivät asiat ole enää niin kuin ennen, on aina kriisi. Silloin ihminen tarvitsee vertaistukea ja tilannetta on voitava käsitellä omassa tahdissa ja omalla tavallaan.

Laru rohkaisee puhumaan rehellisesti paitsi läheisten ja vertaisten myös ammattilaisten kanssa.

– Kannattaa kysyä neuvoa kaikilta kohtaamiltaan ammattilaisilta: lääkäreiltä, hoitajilta, kuntoutusohjaajilta, terapeutilta.

Uhkakuvista täytyy puhua ääneen ja selviytymiseen on uskallettava pyytää apua ulkopuolisilta. Parisuhteessa ei tule sallia minkäänlaista väkivaltaa tai sen uhkaa.

Suvi Laru toteaa, että puheeksi ottaminen ei ole aina helppoa eikä miellyt- tävää, mutta kenenkään ei pidä jäädä yksin. Ammattilainen osaa auttaa vain, kun hän saa tietää asioiden todellisen tilan.

– Asioita voi olla vaikea sanoittaa. On silti oikein ilmaista tarpeitaan ja tunteitaan. Jokaisen elämä on yhtä arvokas ja jokaisen tulee ymmärtää oma arvonsa. Arvosta itseäsi. Mieti, miten sinua saa kohdella. Miltä sinusta tuntuu? Mitä kaipaat ja tarvitset?

Keskustelu mahdollistaa muutoksen

Erilaisiin omaishoitotilanteisiin on vaikea antaa yksiselitteisiä parisuhdeohjeita, sillä ihmiset ja parisuhteet ovat yksilöllisiä.

Suvi Laru sanoo, että suhde on mahdollista säilyttää tyydyttävänä sekä iloa antavana.

– Suhteeseen voi tulla myös lisää lämpöä. Oleellista on, onko parisuhde ollut tyydyttävä ennen sairauden alkamista. Kohtaaminen ei ole sairaudesta kiinni.

On tilanteita, jolloin parisuhde ei ole enää samanlainen kahden tasavertaisen aikuisen suhde kuin ennen. Tällöin kyse on asioista, joista tulisi puhua konkreettisesti arjen tasolla.

Laru kannustaa kertomaan arjesta myös omille aikuisille lapsille. Heille voi sanoa ääneen, jos kokee olevansa yksinäinen nykytilanteessa.

– Tosiasioiden lakaiseminen maton alle ei auta ketään. Aito keskustelu luo yhteistä ymmärrystä ja mahdollistaa asioiden hyväksymisen ja mahdollisen muuttumisen.

Suvi Laru on Parisuhdekeskus Katajan toiminnanjohtaja. Järjestön keskeisenä työnä on tukea parisuhdetta, kun perheessä on sairautta.

Lue myös: Riitta Uosukainen omaishoitajana – ”Kyllä siinä on romanssi tiukalla”

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!