Asenteet esteenä omaishoidon ja ansiotyön yhdistämiselle 

Suomessa on jo nyt tarjolla paljon keinoja helpottaa omaishoidon ja ansiotyön yhdistämistä, mutta niitä ei ole otettu riittävästi käyttöön.

Teksti: Ari Liimatainen

Lainsäädäntö ei ole este omaishoidon ja ansiotyön yhdistämisessä. Syinä ovat tiedon puute ja asenteet työpaikoilla, toteaa omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamista selvittänyt apulaisprofessori Laura Kalliomaa-Puha Tampereen yliopistosta.

Onnistunut omaishoidon ja työn yhdistäminen riippuu työpaikan käytännöistä ja asenteista. Omaishoitoystävällinen työpaikka kannustaa omaishoitajaa ansiotyöhön

Omaishoivan mahdollistavilla työpaikoilla on joustavat työjärjestelyt ja ilmapiiri, jossa omaishoitajuudesta uskalletaan puhua. Joustot ja avoin ilmapiiri tekevät työpaikasta laajemminkin perheystävällisen, joten hyötyjiä ovat omaishoitajien lisäksi esimerkiksi lapsiperheet.

Kalliomaa-Puhan mukaan työpaikat tarvitsevat lisää tietoa omaishoidosta ja omaishoitoperheiden oikeuksista. Niille voitaisiinkin suunnata erillinen tiedotuskampanja, jolla levitettäisiin tietoa omaishoitajuudesta ja omaishoitajien määrästä, jo olemassa olevista lainsäädännön mahdollistamista vapaista sekä erilaisista keinoista, joilla omaishoitajia voitaisiin tukea työpaikoilla.

Lainsäädäntö pääosin kunnossa – toimeenpanoa ja tulkintoja terävöitettävä

Selvityshenkilö Laura Kalliomaa-Puha on tunnistanut lainsäädännössä joitakin muutostarpeita, jotka liittyvät pääasiassa omaishoitajien ansionmenetyksen korvauksiin ja työttömyysturvaan.

Nykylainsäädäntö on siis harvoin esteenä omaishoidon ja työssäkäynnin toimivaan yhdistämiseen. Lain tulkintoja sen sijaan olisi yhdenmukaistettava esimerkiksi TE-toimistoissa, kun arvioidaan, onko omaishoitaja työmarkkinoiden käytettävissä vai ei, tai kunnissa, kun käsitellään omaishoitajien palveluita.

Kalliomaa-Puha ehdottaa, että kuntien työntekijöille tarjotaan enemmän koulutusta ja tietoa, jotta omaishoitajat saavat riittävät ja tarpeenmukaiset palvelut.

Laura Kalliomaa-Puha luovutti selvityksensä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle 16.1.2019.

Uusi Oma-jäsenlehti 1/2019 sisältää kattavan lakipaketin työssäkäyvälle omaishoitajalle. Painettu lehti ilmestyy 24.1. Oma-lehti on Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n jäsenetu.

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n Maailman tärkein työpaikka -kampanja levittää tietoa omaishoitajuudesta.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!