Dementia kuormittaa puolisoa ja lisää masennuslääkkeiden käyttöä

De­men­tia puo­li­son kuo­lin­syy­nä li­sää ma­sen­nus­lääk­kei­den käyt­töä vuo­sia en­nen puo­li­son kuo­le­maa.

Teksti: Ari Liimatainen

Masennuslääkkeiden käyttö alkaa kohota 3–4 vuotta ennen leskeksi jäämistä, mikäli puolison kuolinsyynä on dementia, todetaan Helsingin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa.

– Dementia kuormittaa puolisoa merkittävästi, sanoo väestötieteen yliopistonlehtori Elina Einiö.

Dementian vaikutuksia perheiden hyvinvointiin ja terveyteen on tutkittu vähän. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, näkyykö masennuslääkkeiden ostoissa eroja sen mukaan, kuoleeko puoliso dementiaan tai johonkin toiseen kuolinsyyhyn.

– Toivon, että tutkimustulos auttaa kiinnittämään huomiota puolisoiden jaksamiseen tilanteissa, joissa sairaus muuttaa toisen käyttäytymistä ja persoonaa, Einiö toteaa.

Muistisairaudet ovat yleisin omaishoidon syy Suomessa.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!