Etähoitoa ja tehokuntoutusta

Sekä Helsingin että Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta ovat hyväksyneet ensi vuoden käyttösuunnitelmat.

Teksti: Ari Liimatainen

Helsingissä on tavoitteena, että kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2018 verrattuna ja sähköinen asiointi kasvaa vähintään 20 %.

Helsinki lupaa tukea kaikkien omaishoitajien asemaa ja jaksamista monipuolisin ja yksilöllisin palveluin. Kotiin myönnettävän omaishoidon tuntilomituksen tuntimäärä nousee 12 tuntiin vuorokaudessa. Etähoitoa ja etäpalveluja omaishoitoperheille kehitetään.

Vantaa sitoutuu tarjoamaan kuntalaisille parempia palveluja perustamalla sosiaali- ja terveystoimialalle 133 uutta vakanssia, joista 36 on määräaikaisten vakanssien vakinaistamisia.

Omaishoitajien tukemiseen haetaan uusia muotoja määrärahojen puitteissa. Jaksamista tuetaan kehittämällä muun muassa tehokuntoutus- ja lyhytaikaishoitoa.

Vammaista hoitavien omaishoitajien vapaapäivien ja tilapäishoitopäivien järjestämiseksi Vantaa kehittää yhteistyötä eri palveluntuottajien kesken.

Vantaalla laaditaan keväällä 2019 omaishoidon tuesta kokonaisvaltainen selvitys, jossa tehdään ulkopuolinen laadun arviointi, asiakastyytyväisyyskysely ja työntekijöiden työhyvinvointikysely.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!