Iäkkäistä omaishoitajista on huolehdittava nykyistä paremmin

Iäkkäiden omaishoitajien hyvinvointi puhutti Omaishoito näkyväksi! -keskustelutilaisuuden osanottajia Kinaporin monipuolisessa palvelukeskuksessa.

Helsingin vanhusneuvoston puheenjohtaja Laura Varjokari mainitsi, että Helsingin omaishoidossa on käynnissä muutosten vuosi. Kaikki aiemmin tehdyt omaishoidon päätökset on käytävä läpi ja päätökset tehtävä uudestaan.

– Yli 65-vuotiaita omaishoidon tuen saajia on Helsingissä yli 2 000. On hälyttävää, että lakisääteisiä vapaapäiviä käyttää vain 41 %.

Iäkkäiden omaishoitajien jaksaminen nousi tilaisuuden pääpuheenaiheeksi. Omaishoitaja joutuu kantamaan harteillaan suurta taakkaa, sillä hänen on selvittävä paitsi hoivaajan roolista myös loputtomasta paperisodasta. Yksinäisyys rasittaa ja syrjäytyminen uhkaa helposti, ellei tarjolla ole esimerkiksi vertaistukea.

Koulutetut omaishoidon kokemusasiantuntijat Raili Salmi ja Hannu Koivula vaativat yksilöllistä tukea ja neuvontaa omaishoitoperheille.

Kokemusasiantuntijat Raili Salmi ja Hannu Koivula totesivat, että jokainen omaishoitoperhe tarvitsee entistä paremmin räätälöityä tukea ja neuvontaa. Yhteiskunta voisi tukea kaikkia omaishoitajia tekemällä palkkiosta verottoman.

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminnanjohtaja Marja Ruotsalainen piti keskustelua omaishoitajan fyysisestä ja psyykkisestä jaksamisesta hyvin tärkeänä.

– Tällä hetkellä omaishoitajan terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen ei ole systemaattista, vaikka laki omaishoidon tuesta velvoittaa kuntia terveystarkastuksiin. Pahimmillaan omaishoitajan uupuminen voi johtaa kaltoinkohteluun tai muihin vakaviin seuraamuksiin.

Keskustelutilaisuuden järjestivät Helsingin eläkeläisjärjestöt HEJ ry, Pääkaupungin Omaishoitajat ja Läheiset ry, Helsingin Alzheimer-yhdistys, Kinaporin monipuolinen palvelukeskus sekä Helsingin vanhusneuvosto. Tilaisuuden juonsi toimittaja Tiina Merikanto.

Teksti ja valokuvat:
Ari Liimatainen

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!